Sodu Chlorek 0.9% Baxter

roztwór do infuzji | 9 mg/ml | 1 poj. po 250 ml | Natrii chloridum

lek na receptę | pełna odpłatność | BAXTER POLSKA SP. Z O. O.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu