Prevenar 13 szczep.

zawiesina do wstrzykiwań | 10 amp.-strz. po 0,5 ml | Pneumococcal saccharide conjug., vaccine

lek na receptę | pełna odpłatność | PFIZER LIMITED


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu