Opłatki apteczne nr 3 (Rec.)

1000 szt.

składnik receptury | pełna odpłatność | SP.PRAC.USŁ.WIELOBRANŻ.ŻYRARDÓW


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu