Nivalin

roztwór do wstrzykiwań | 5 mg/ml | 10 amp. po 1 ml | Galantamini hydrobromidum

lek na receptę | pełna odpłatność | SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.

Wskazania

Objawowe wspomagające leczenie chorób nerwowo-mięśniowych i rdzenia.

 


Skład


Przeciwwskazania


Działania niepożądane


Dawkowanie


Środki ostrożności


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu