Lekobaza (Rec.)

podłoże maściowe | 1 kg | 1000 g

składnik receptury | pełna odpłatność | LEK PHARMACEUTICALS D.D.

Wskazania

uniwersalne ambifilne podłoże maściowe

 


Skład


Przeciwwskazania


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu