Ins. Apidra SoloStar

roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 9 wstrz. po 3 ml | Insulinum glulisine

lek na receptę | pełna odpłatność | SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

Wskazania

Cukrzyca u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat, wymagająca leczenia insuliną.

 


Skład


Przeciwwskazania


Działania niepożądane


Dawkowanie


Środki ostrożności


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu