Gentamicin WZF 0,3%- VET

krople do oczu, roztwór | 3 mg/ml | 5 ml

lek weterynaryjny na receptę | pełna odpłatność | WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu