Gardenal

iniekcja | 0,04 g/2ml | 1 fiol. | Phenobarbitalum sodium

lek na receptę | pełna odpłatność | AVENTIS PHARMA LE TRAIT


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu