Doreta

tabletki powlekane | 0,075g+0,65g | 20 tabl. | Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolum

lek na receptę | pełna odpłatność | KRKA D.D. NOVO MESTO

Wskazania

Produkt leczniczy Doreta jest zalecany do stosowania u dorosłych i u młodzieży w wieku 12 lat i starszej.

Produkt leczniczy Doreta wskazany jest w leczeniu objawowym bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Stosowanie produktu leczniczego Doreta powinno ograniczać się do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1).

 


Skład


Przeciwwskazania


Działania niepożądane


Dawkowanie


Środki ostrożności


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu