Dalacin T

płyn do stosowania na skórę | 0,01 g/ml | 30 ml | Clindamycinum

lek na receptę | pełna odpłatność | BLAU-FARMA GROUP SP. Z O.O -S.K.A.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu