Baneocin

maść | (250j.m.+5mg)/g | 20 g | Bacitracinum, Neomycinum

lek dostępny bez recepty | pełna odpłatność | SANDOZ GMBH

Wskazania

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (jak np. zakażone niewielkie rany, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń).

Działanie

Bacytracyna działa przede wszystkim na drobnoustroje Gram-dodatnie, jak np. na paciorkowce hemolizujące, gronkowce, Clostridia, Corynebacterium diphteriae i Treponema pallidum, a także na niektóre patogenne drobnoustroje Gram-ujemne, takie jak Neisseria i Haemophilus influenzae. Jej spektrum działania obejmuje także promieniowce i pałeczki Fusobacterium. Oporność na bacytracynę występuje bardzo rzadko.Neomycyna działa zarówno na patogenne drobnoustroje Gram-dodatnie jak i na Gram-ujemne, np. gronkowce, Proteus, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Salmonellae, Shigellae, Haemophilus influenzae, Pasteurella, Neisseria meningitidis, Vibrio cholerae, Bordetella pertussis, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphteriae, Streptococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Escherichia coli i Mycobacterium tuberculosis; neomycyna działa także na Borrelia i Leptospira interrogans (L. icterohemorrhagicae).

 


Skład


Przeciwwskazania


Działania niepożądane


Dawkowanie


Środki ostrożności


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu