Logo KS-BLOZ
Wszystkie kategorie

Alergeny

W tej katergorii znajdziesz alergeny stosowane w diagnostyce alergii oraz wykorzystywane w jej leczeniu.


ALLERGOVIT (STĘŻ.AIB) POCZĄT. TR/ZB 100%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

Ukryte zdjęcie leku

Allergovit (stęż.AiB) począt. tr/zb 100%

2 fiol. po 3 ml

lek na receptę | refundowany


ALLERGOVIT (STĘŻ.AIB) POCZĄT. TR/ZB60%,BRZ40%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

ALLERGOVIT (STĘŻ.AIB) POCZĄT. TR/ZB80%,BAB20%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

ALLERGOVIT (STĘŻ.AIB) POCZĄT. TR/ZB80%,BRZ20%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

ALLERGOVIT (STĘŻ.AIB) POCZĄT. TR/ZB80%,BYL20%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

ALLERGOVIT (STĘŻ.B)PODTRZ.

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

ALLERGOVIT (STĘŻ.B)PODTRZ. BRZ35%,OLCHA30%,LESZ35%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

ALLERGOVIT (STĘŻ.B)PODTRZ. BRZOZA 100%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

Ukryte zdjęcie leku

Allergovit (stęż.B)podtrz. brzoza 100%

1 fiol. po 3 ml

lek na receptę | refundowany


ALLERGOVIT (STĘŻ.B)PODTRZ. BYLICA100%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

Ukryte zdjęcie leku

Allergovit (stęż.B)podtrz. bylica100%

1 fiol. po 3 ml

lek na receptę | refundowany


ALLERGOVIT (STĘŻ.B)PODTRZ. OLCHA50%,LESZCZ50%

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych