Czy moje leki wchodzą w interakcje?

Wyszukaj pierwszy lek, a następnie dodaj kolejny, by sprawdzić, czy nie wchodzą między sobą w interakcje.

Wybrane leki

 TRANXENE - IR
TRANXENE - IR 

Interakcje leku TRANXENE - IR z innymi lekami

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
TRANXENE - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie KLORAZEPAT oraz APALUTAMID. Jednoczesne stosowanie tych leków prowadzi do znacznego osłabienia działania klorazepatu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich podawania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
TRANXENE - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie KLORAZEPAT oraz DIHYDROKODEINĘ. Stosowanie obu leków równocześnie może spowodować znaczne nasilenie objawów niepożądanych takich jak: senność w ciągu dnia, trudności z wykonaniem zamierzonych ruchów, zaburzenia świadomości, niepokój. Istnieje także ryzyko wystąpienia halucynacji, zaburzeń oddychania i śpiączki. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich przyjmowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia zaburzeń oddychania i utraty przytomności konieczna jest szybka pomoc lekarza.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie KLORAZEPAT oraz RYTONAWIR. Łączne przyjmowanie obu leków prowadzi do znacznego nasilenia działania klorazepatu i zwiększa ryzyko wystąpienia jego objawów niepożądanych. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja, ponieważ leki te nie powinny być jednocześnie przyjmowane. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.


Przyjmujesz leki zawierające w swoim składzie BUPRENORFINĘ oraz KLORAZEPAT. Stosowanie obu leków równocześnie może spowodować znaczne nasilenie objawów niepożądanych takich jak: senność w ciągu dnia, trudności z wykonaniem zamierzonych ruchów, zaburzenia świadomości, niepokój, omamy, zaburzenia oddychania, śpiączkę. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich podawania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia zaburzeń oddychania i utraty przytomności konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
TRANXENE - IR i


Przyjmujesz leki zawierające w swoim składzie KLORAZEPAT oraz KLOZAPINĘ. Stosowanie obu leków jednocześnie może powodować nadmierne uspokojenie, zaburzenia świadomości, senność. Mogą wystąpić także zaburzenia oddychania i spadek ciśnienia krwi. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
TRANXENE - IR i


Przyjmujesz leki zawierające w swoim składzie KLORAZEPAT oraz PETYDYNĘ. W czasie jednoczesnego stosowania tych leków może wystąpić nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją i wykonaniem zamierzonych ruchów. Istnieje też ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń oddychania prowadzących do śpiączki a nawet zagrażających życiu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. W razie wystąpienia trudności z oddychaniem, utraty świadomości - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
TRANXENE - IR i


Przyjmujesz leki zawierające w swoim składzie LEWOMETADON oraz KLORAZEPAT. W czasie jednoczesnego stosowania tych leków możesz odczuwać nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją, myśleniem, oceną sytuacji i wykonaniem zamierzonych ruchów. Wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń oddychania i śpiączki. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. W razie wystąpienia duszności, płytkiego i rzadkiego oddechu, śpiączki - konieczna jest szybka pomoc lekarza.


Przyjmujesz leki zawierające w swoim składzie METADON oraz KLORAZEPAT. W czasie jednoczesnego stosowania tych leków możesz odczuwać nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją, myśleniem, oceną sytuacji i wykonaniem zamierzonych ruchów. Wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń oddychania i śpiączki. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. W razie wystąpienia duszności, płytkiego i rzadkiego oddechu, śpiączki - konieczna jest szybka pomoc lekarza.


Przyjmujesz leki zawierające w swoim składzie TRAMADOL oraz KLORAZEPAT. W czasie jednoczesnego stosowania tych leków może wystąpić nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją i wykonaniem zamierzonych ruchów. Istnieje też ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń oddychania prowadzących do śpiączki a nawet zagrażających życiu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. W razie wystąpienia trudności z oddychaniem, utraty świadomości - konieczna jest szybka pomoc lekarza.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie BAKLOFEN oraz KLORAZEPAT. W czasie jednoczesnego stosowania tych leków może wystąpić nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją, oceną sytuacji, wykonaniem zamierzonych i precyzyjnych ruchów. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, wskazana jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi konieczność zmiany zaleceń odnośnie dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. W razie nasilenia wymienionych reakcji lub wystąpienia innych niepokojących objawów - skontaktuj się z lekarzem.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące interakcji TRANXENE - IR z innymi lekami?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!

Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece