Czy moje leki wchodzą w interakcje?

Wyszukaj pierwszy lek, a następnie dodaj kolejny, by sprawdzić, czy nie wchodzą między sobą w interakcje.

Wybrane leki

 PLAVIX - IR
PLAVIX - IR 

Interakcje leku PLAVIX - IR z innymi lekami

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie AWAPRYTYNIB oraz KLOPIDOGREL. Jednoczesne stosowanie tych leków znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień, krwotoków i wylewów. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), osłabienia, krwiaków podskórnych, smolistego zabarwienia kału, obecności krwi w moczu, kale lub plwocinie lub innych niepokojących objawów - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie IBRUTYNIB oraz KLOPIDOGREL. Jednoczesne stosowanie tych leków zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i krwotoków. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba modyfikacji sposobu ich przyjmowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), osłabienia, znacznie wydłużonego krwawienia z wszelkich zranień, krwiaków podskórnych, smolistego zabarwienia stolca, obecności krwi w moczu, kale lub w plwocinie lub innych niepokojących objawów – skontaktuj się z lekarzem.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie IBRYTUMOMAB oraz KLOPIDOGREL. Jednoczesne stosowanie tych leków może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego. Oznacza to zwiększone ryzyko krwawień a nawet krwotoków. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), ogólnego złego samopoczucia, znacznie wydłużonego czasu krzepnięcia krwi z drobnych zranień, krwiaków podskórnych, obecności krwi w moczu, kale lub plwocinie, smolistego zabarwienia stolca lub innych niepokojących objawów - skontaktuj się z lekarzem.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie KABOZANTYNIB oraz KLOPIDOGREL. Jednoczesne stosowanie tych leków zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień a nawet krwotoków. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), osłabienia, krwiaków podskórnych, smolistego zabarwienia kału, obecności krwi w moczu, kale lub plwocinie lub innych niepokojących objawów - skontaktuj się z lekarzem.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie KLOPIDOGREL oraz APIKSABAN. Oba leki wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego ich łączne stosowanie spowoduje nasilenie tego działania, zwiększając ryzyko wystąpienia krwawień, a nawet poważnych krwotoków. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie dawkowania. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), krwiaków podskórnych, smolistego zabarwienia kału lub innych niepokojących objawów - skontaktuj się z lekarzem.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie KLOPIDOGREL oraz LOPERAMID. Stosowanie obu leków jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanego działania loperamidu. Szczególnie niebezpieczne mogą być zaburzenia rytmu serca.. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu ich przyjmowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia nieregularnego rytmu serca, bólu w okolicy serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie KLOPIDOGREL oraz PONATYNIB. Jednoczesne stosowanie tych leków znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i krwotoków. Szczególnie groźne są krwawienia w obrębie mózgu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), ogólnego złego samopoczucia, znacznie wydłużonego czasu krzepnięcia krwi z drobnych zranień, krwiaków podskórnych, obecności krwi w moczu, kale lub plwocinie, smolistego zabarwienia stolca lub innych niepokojących objawów - skontaktuj się z lekarzem. Jeżeli wystąpi silny ból głowy, trudności z mówieniem, niedowład kończyn - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie PRALSETYNIB oraz KLOPIDOGREL. Jednoczesne stosowanie tych leków znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień a nawet krwotoków, które mogą stanowić zagrożenia dla życia. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), krwiaków podskórnych, smolistego zabarwienia stolca, brunatnego zabarwienia moczu, obecności krwi w moczu, kale lub plwocinie, wymiotów przypominających fusy z kawy - natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie RUKSOLITYNIB oraz KLOPIDOGREL. Jednoczesne stosowanie tych leków może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego. Oznacza to zwiększone ryzyko krwawień a nawet krwotoków. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), ogólnego złego samopoczucia, znacznie wydłużonego czasu krzepnięcia krwi z drobnych zranień, krwiaków podskórnych, obecności krwi w moczu, kale lub plwocinie, smolistego zabarwienia stolca lub innych niepokojących objawów - skontaktuj się z lekarzem.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
PLAVIX - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie TUKATYNIB oraz KLOPIDOGREL. Jednoczesne stosowanie tych leków znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia i nasilenia objawów niepożądanego działania tukatynibu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja onkologa w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące interakcji PLAVIX - IR z innymi lekami?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!

Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece