Czy moje leki wchodzą w interakcje?

Wyszukaj pierwszy lek, a następnie dodaj kolejny, by sprawdzić, czy nie wchodzą między sobą w interakcje.

Wybrane leki

Interakcje leku OXYCARDIL z innymi lekami


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DILTIAZEM oraz LOPERAMID. Stosowanie obu leków jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanego działania loperamidu. Szczególnie niebezpieczne mogą być zaburzenia rytmu serca.. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu ich przyjmowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia nieregularnego rytmu serca, bólu w okolicy serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
OXYCARDIL i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DILTIAZEM oraz PONESIMOD. Stosowanie obu leków równocześnie może spowodować zaburzenia w pracy serca, które objawiają się osłabieniem, zawrotami głowy, zbyt wolnym (mniej niż 60 uderzeń na minutę) lub nieregularnym rytmem serca, omdleniami. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich przyjmowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, zbyt wolnego lub nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
OXYCARDIL i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DILTIAZEM oraz SIPONIMOD. Stosowanie obu leków jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanego działania siponimodu. Szczególnie niebezpieczne może być nadmierne zwolnienie rytmu serca i nieregularny rytm serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia zawrotów głowy, bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń - konieczna jest pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
OXYCARDIL i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie ENKORAFENIB oraz DILTIAZEM. Stosowanie obu leków jednocześnie prowadzi do nasilenia działania enkorafenibu i zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
OXYCARDIL i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie ENTREKTYNIB oraz DILTIAZEM. Stosowanie obu leków równocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanego działania entrektynibu. Szczególnie groźne mogą być zaburzenia rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich podawania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
OXYCARDIL i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie KARIPRAZYNĘ oraz DILTIAZEM. Jednoczesne stosowanie tych leków prowadzi do nasilenia działania kariprazyny i zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych objawów niepożądanych: znacznego obniżenia ciśnienia krwi, drgawek, objawów choroby Parkinsona a nawet ataku serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja, ponieważ leki te nie powinny być jednocześnie stosowane. Jeżeli muszą być jednocześnie stosowane, lekarz ustali ich dawkę i będzie czuwał nad bezpieczeństwem terapii. O wszelkich niepokojących objawach niezwłocznie informuj lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
OXYCARDIL i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie LEFAMULINĘ oraz DILTIAZEM. Stosowanie obu leków równocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia objawów niepożądanego działania lefamuliny. Szczególnie groźne mogą być zaburzenia rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich podawania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, zaburzeń rytmu serca, duszności omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.


Przyjmujesz leki zawierające w swoim składzie AMIODARON oraz DILTIAZEM. Stosowanie obu leków równocześnie spowodować może nadmierny spadek ciśnienia krwi, a także zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich podawania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
OXYCARDIL i


Przyjmujesz leki zawierające w swoim składzie APALUTAMID oraz DILTIAZEM. Skutkiem jednoczesnego stosowania tych leków może być znaczne osłabienie działania diltiazemu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. Regularnie kontroluj wartość ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli będzie ono zbyt wysokie, wystąpią bóle głowy (zwłaszcza w jej tylnej części), bole w okolicy serca, nieregularne bicie serca lub inne niepokojące objawy - skontaktuj się z lekarzem.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące interakcji OXYCARDIL z innymi lekami?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!

Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece