Czy moje leki wchodzą w interakcje?

Wyszukaj pierwszy lek, a następnie dodaj kolejny, by sprawdzić, czy nie wchodzą między sobą w interakcje.

Wybrane leki

Interakcje leku MARVELON - IR z innymi lekami

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
MARVELON - IR i


Leki o które pytasz zawierają w składzie ETYNYLOESTRADIOL oraz WOKSYLAPREWIR. Łączne przyjmowanie obu leków może spowodować poważne zaburzenia w pracy wątroby. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja, ponieważ leki te nie powinny być jednocześnie stosowane. W razie wystąpienia nudności, wymiotów, bólów brzucha, zażółcenia skóry lub oczu, ciemnego zabarwienia moczu lub innych niepokojących objawów - natychmiast skontaktuj się z lekarzem

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
MARVELON - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie APALUTAMID oraz DEZOGESTREL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania dezogestrelu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji (także w jednym cyklu po zakończeniu przyjmowania apalutamidu).

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
MARVELON - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie BEKSAROTEN oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji przez okres przyjmowania beksarotenu i przez 7 dni po jego odstawieniu.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
MARVELON - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie BOZENTAN oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie prowadzi do osłabienia antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji przez okres przyjmowania bozentanu i przez 7 dni po jego odstawieniu.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DEKSAMETAZON oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, wskazana jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi konieczność zmiany zaleceń odnośnie dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
MARVELON - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DEZOGESTREL oraz INDYNAWIR. Skutkiem jednoczesnego stosowania tych leków może być silniejsze działanie dezogestrelu. Wzrasta też ryzyko wystąpienia jego objawów niepożądanych. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
MARVELON - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DEZOGESTREL oraz ITRAKONAZOL. Skutkiem jednoczesnego stosowania tych leków może być silniejsze działanie dezogestrelu. Wzrasta też ryzyko wystąpienia jego objawów niepożądanych. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. Informuj lekarza o wszystkich niepokojących objawach.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DEZOGESTREL oraz KETOKONAZOL. Skutkiem jednoczesnego stosowania tych leków może być silniejsze działanie dezogestrelu. Wzrasta też ryzyko wystąpienia jego objawów niepożądanych. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. Informuj lekarza o wszystkich niepokojących objawach.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DEZOGESTREL oraz POZAKONAZOL. Skutkiem jednoczesnego stosowania tych leków może być silniejsze działanie dezogestrelu. Wzrasta też ryzyko wystąpienia jego objawów niepożądanych. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
MARVELON - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DEZOGESTREL oraz ULIPRYSTAL. Jednoczesne stosowanie tych leków może spowodować znaczne osłabienie ich działania a tym samym mniejszą skuteczność. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja, ponieważ leków tych nie powinno się przyjmować łącznie. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące interakcji MARVELON - IR z innymi lekami?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!

Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece