Czy moje leki wchodzą w interakcje?

Wyszukaj pierwszy lek, a następnie dodaj kolejny, by sprawdzić, czy nie wchodzą między sobą w interakcje.

Wybrane leki

Interakcje leku FEMODEN - IR z innymi lekami

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
FEMODEN - IR i


Leki o które pytasz zawierają w składzie ETYNYLOESTRADIOL oraz WOKSYLAPREWIR. Łączne przyjmowanie obu leków może spowodować poważne zaburzenia w pracy wątroby. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja, ponieważ leki te nie powinny być jednocześnie stosowane. W razie wystąpienia nudności, wymiotów, bólów brzucha, zażółcenia skóry lub oczu, ciemnego zabarwienia moczu lub innych niepokojących objawów - natychmiast skontaktuj się z lekarzem

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
FEMODEN - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie BEKSAROTEN oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji przez okres przyjmowania beksarotenu i przez 7 dni po jego odstawieniu.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
FEMODEN - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie BOZENTAN oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie prowadzi do osłabienia antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji przez okres przyjmowania bozentanu i przez 7 dni po jego odstawieniu.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie DEKSAMETAZON oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, wskazana jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi konieczność zmiany zaleceń odnośnie dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie EFAWIRENZ oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, wskazana jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi konieczność zmiany zaleceń odnośnie dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji przez okres przyjmowania efawirenzu i przez 7 dni po jego odstawieniu.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie EKSEMESTAN oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie prowadzi do znacznego osłabienia przeciwnowotworowego działania eksemestanu, co oznacza brak oczekiwanych skutków leczenia. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy konieczna jest konsultacja, ponieważ leki te nie powinny być podawane łącznie. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
FEMODEN - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie ENKORAFENIB oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, wskazana jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi konieczność zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji przez okres przyjmowania enkorafenibu i przez 7 dni po jego odstawieniu.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
FEMODEN - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie ESLIKARBAZEPINĘ oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, wskazana jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi konieczność zmiany zaleceń odnośnie dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji przez okres przyjmowania eslikarbazepiny i przez 7 dni po jej odstawieniu.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie ETYNYLOESTRADIOL oraz LETROZOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może powodować znaczne osłabienie działania letrozolu. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, wskazana jest konsultacja onkologa w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń dotyczących dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
FEMODEN - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie FOSAMPRENAVIR oraz ETYNYLOESTRADIOL. Stosowanie obu leków jednocześnie może spowodować osłabienie antykoncepcyjnego działania etynyloestradiolu i przeciwwirusowago działania fosamprenawiru. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. Stosuj dodatkowe metody antykoncepcji przez okres przyjmowania fosamprenawiru i przez 7 dni po jego odstawieniu.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące interakcji FEMODEN - IR z innymi lekami?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!

Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece