Czy moje leki wchodzą w interakcje?

Wyszukaj pierwszy lek, a następnie dodaj kolejny, by sprawdzić, czy nie wchodzą między sobą w interakcje.

Wybrane leki

 CIPRAMIL - IR
CIPRAMIL - IR 

Interakcje leku CIPRAMIL - IR z innymi lekami

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
CIPRAMIL - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie AMIFAMPRYDYNĘ oraz CITALOPRAM. Jednoczesne stosowanie tych leków istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby u których drgawki występowały z różnych przyczyn w przeszłości. Wzrasta też ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach - informuj lekarza. W razie wystąpienia duszności, bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie AMISULPRYD oraz CITALOPRAM. Jednoczesne przyjmowanie tych leków może spowodować wystąpienie i nasilenie objawów niepożądanych takich jak: senność, zaburzenia koncentracji, trudności w wykonaniu zamierzonych i precyzyjnych ruchów. Wzrasta też ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich podawania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
CIPRAMIL - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie AWAPRYTYNIB oraz CITALOPRAM. Jednoczesne stosowanie tych leków zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i krwotoków a także groźnych zaburzeń rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W razie wystąpienia niecodziennych krwawień (np. z nosa), osłabienia, krwiaków podskórnych, smolistego zabarwienia kału, obecności krwi w moczu, kale lub plwocinie lub innych niepokojących objawów - niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Natomiast w przypadku wystąpienia duszności, nieregularnego rytmu serca, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
CIPRAMIL - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie CENOBAMAT oraz CITALOPRAM. Jednoczesne stosowanie tych leków prowadzi do nasilenia działania citalopramu i jego objawów niepożądanych. Wystąpić mogą zwłaszcza zaburzenia koncentracji, senność, osłabienie, trudności z wykonaniem zamierzonych ruchów. Wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich przyjmowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. Powstrzymaj się od prowadzenia samochodu i obsługiwania urządzeń mechanicznych. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza.


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie CITALOPRAM oraz BUPRENORFINĘ. Stosowanie obu leków równocześnie może spowodować nasilenie objawów niepożądanych takich jak: senność w ciągu dnia, trudności z wykonaniem zamierzonych ruchów, zaburzenia świadomości, niepokój, omamy, zaburzenia oddychania, śpiączka. Wzrasta także ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca oraz poważnych objawów określanych jako zespół serotoninowy. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany zaleceń odnośnie sposobu ich przyjmowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz przestrzegaj schematu dawkowania. Informuj lekarza o wszelkich niepokojących objawach. W razie wystąpienia silnych wymiotów, bólów i zawrotów głowy, gorączki, wysokiego ciśnienia krwi, pobudzenia, drgawek, halucynacji, nieregularnego rytmu serca, utraty świadomości - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
CIPRAMIL - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie CITALOPRAM oraz FEDRATYNIB. Stosowanie obu leków równocześnie prowadzi do nasilenia działania citalopramu i znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia jego objawów niepożądanych. Szczególnie niebezpieczne mogą być zaburzenia rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie przyjmowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu ich dawkowania. W przypadku, gdy leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
CIPRAMIL - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie CITALOPRAM oraz FURAZOLIDON. Stosowanie obu leków jednocześnie może powodować nadmierny wzrost poziomu serotoniny w mózgu, co grozi wystąpieniem poważnych zaburzeń określanych jako zespół serotoninowy. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja, ponieważ citalopram może być przyjmowany dopiero po upływie co najmniej 14 od zakończenia leczenia furazolidonem. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia wymiotów, bólów i zawrotów głowy, gorączki, wysokiego ciśnienia krwi, drgawek, halucynacji, dreszczy, zlewnych potów, trudności z wykonaniem zamierzonych ruchów, nadpobudliwości - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
CIPRAMIL - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie CITALOPRAM oraz GRANISETRON. Stosowanie obu leków jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych objawów niepożądanych: zaburzeń rytmu serca, wysokiego ciśnienia krwi, wymiotów, drgawek, gorączki, halucynacji. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń, drgawek, halucynacji - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
CIPRAMIL - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie CITALOPRAM oraz HYDROKSYCHLOROCHINĘ. Stosowanie obu leków jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Między lekami

Interakcja
bardzo istotna

Dotyczy
CIPRAMIL - IR i


Leki o które pytasz zawierają w swoim składzie CITALOPRAM oraz INOTUZUMAB OZOGAMYCYNY. Stosowanie obu leków jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca. Jeżeli leki zostały przepisane przez różnych lekarzy, konieczna jest konsultacja w celu ustalenia, czy leki te mogą być jednocześnie stosowane, a jeśli tak, to czy nie zachodzi potrzeba zmiany sposobu dawkowania. W przypadku, gdy oba leki zaordynował ten sam lekarz - przestrzegaj jego zaleceń. O wszelkich niepokojących objawach informuj lekarza. W razie wystąpienia bólu w okolicy serca, nieregularnego rytmu serca, duszności, omdleń - konieczna jest szybka pomoc lekarza.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące interakcji CIPRAMIL - IR z innymi lekami?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!

Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece