Heparinum GSK

krem | 300 j.m./g | 20 g | Heparinum natricum

lek dostępny bez recepty | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.

Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż,
gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź
potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj
on‑line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz
w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece


Heparinum GSK interakcje ulotka krem 300 j.m./g 20 g

Opis

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

HEPARINUM GSK, 300 j. m./g, krem

Heparinum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub
farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Heparinum GSK i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparinum GSK

3. Jak stosować Heparinum GSK

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Heparinum GSK

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Heparinum GSK i w jakim celu się go stosuje

Heparinum GSK ma postać kremu do stosowania miejscowego, wyłącznie na skórę. Lek zawiera
heparynę, która działa przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie. Przyspiesza wchłanianie krwiaków
śródskórnych oraz obrzęków. Odgrywa ważną rolę w likwidowaniu miejscowych stanów zapalnych.
Łagodzi ból i przyczynia się do szybszego ustąpienia obrzęku zapalnego.

Wskazania do stosowania:

leczenie wspomagające w chorobach żył powierzchniowych, takich jak:

- zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych,

- obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparinum GSK
Kiedy nie stosować leku Heparinum GSK

Nie należy stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6),

- na otwarte rany, na błony śluzowe ani w okolicach oczu, ponieważ lek zawiera alkohol,

- jeśli pacjent ma zmiany skórne o nieustalonej przyczynie,

- na zakażone rany,

- doustnie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Heparinum GSK należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek stosować ostrożnie, jeśli pacjent ma skazę krwotoczną (skłonność do krwawień).

- U niektórych pacjentów długotrwałe stosowanie leku może wywołać skórne reakcje nadwrażliwości
(patrz w punkcie 4: Możliwe działania niepożądane).

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Inne leki i Heparinum GSK

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a
także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Heparinum GSK niżej wymienionych leków ze względu na
ryzyko krwawień:

- leków przeciwzakrzepowych (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, np. warfaryna),

- kwasu acetylosalicylowego (stosowany w łagodzeniu bólu i obniżenia gorączki, jak np. aspiryna).

Heparinum GSK stosowany na duże powierzchnie skóry może zwiększyć ryzyko krwawień.
Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje
ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować Heparinum GSK wyłącznie na zlecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługiwania maszyn oraz sprawność
psychofizyczną.

Heparinum GSK zawiera alkohol benzylowy i alkohol cetostearylowy

100 mg kremu zawiera 1 mg alkoholu benzylowego i 5 mg alkoholu cetostearylowego.

Z uwagi na zawartość alkoholu benzylowego nie należy podawać wcześniakom lub noworodkom. Lek
może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną
(np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować Heparinum GSK

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Heparinum GSK jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Zalecane dawkowanie

Cienką warstwę kremu (pasek długości 3 do 10 cm) rozprowadzić równomiernie na zmienione chorobowo
miejsca. Stosować od 1 do 3 razy na dobę.

Czas trwania leczenia

W leczeniu zapalenia żył, zakrzepowego zapalenia żył, żylaków kończyn dolnych, obrzęków, stłuczeń i
krwiaków podskórnych - stosować lek od 1 do 2 tygodni.

W leczeniu ostrych obrzęków po tępych urazach - zaleca się stosowanie leku do 10 dni.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heparinum GSK

W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Brak danych o przedawkowaniu heparyny stosowanej miejscowo.

Jeśli pacjent omyłkowo zastosował lek doustnie, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Heparinum GSK

Należy nałożyć krem tak szybko, jak to możliwe, a następną dawkę zastosować w zwykłym czasie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów niepożądanych, należy natychmiast przerwać
leczenie i skontaktować się z lekarzem:

- reakcje nadwrażliwości (uczuleniowe) objawiające się: wysypką, zaczerwienieniem, świądem,
suchością skóry lub pieczeniem. Objawy te występują rzadko, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu
leku,

- grudkowo - plamkowe zmiany na skórze z obecnością krwi, wyprysk skórny połączony z zapaleniem
naczyń krwionośnych spowodowanym rozpadem białych krwinek (zwane leukocytolitycznym
zapaleniem naczyń krwionośnych). Objawy te występują u niektórych pacjentów chorujących na
czerwienicę prawdziwą (zwiększenie liczby czerwonych krwinek i białych oraz płytek krwi,
powodujące zatory i zakrzepy).

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Heparinum GSK

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera Heparinum GSK

- Substancją czynną leku jest heparyna sodowa (Heparinum natricum).
1 g kremu zawiera 300 j. m. heparyny sodowej.

- Pozostałe substancje pomocnicze to: glicerolu monostearynian, polisorbat 60, sorbitanu stearynian,
alkohol cetostearylowy, alkohol benzylowy, parafina ciekła, kwas cytrynowy bezwodny, woda
oczyszczona.

Jak wygląda Heparinum GSK i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu barwy białej, bez zapachu lub z lekko wyczuwalnym zapachem migdałowym.
Opakowanie leku: tuba aluminiowa (wewnętrznie lakierowana z membraną i zakrętką z polipropylenu lub
polietylenu), zawierająca 20 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Telefon: (61) 8601-200

Fax:(61) 8675-717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty przeciwzakrzepowe do stosowania zewnętrznego

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w objawach związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych, uczuciem ciężkości nóg, bólami nóg, dolegliwościmi związanymi z żylakami odbytu, zapobieganiem postawaniu zakrzepów, pajączków, siniaków oraz krwiaków. Dostępne w postaci żelu, maści, kremu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Heparinum GSK - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

W ostatnim okresie liczba wyszukiwań leku Heparinum GSK istotnie się zwiększyła. Lek jest najczęściej poszukiwany przez osoby z następujących regionów: mazowieckie, dolnośląskie. Miasta z największa liczbą wyszukiwań dla produktu Heparinum GSK to Warszawa, Gdańsk, Wrocław.

Lek Heparinum GSK jest najczęściej wyszukiwany w miesiącach: listopad, styczeń, luty, a najsłabiej w miesiącach: grudzień, maj, marzec. Różnica w wyszukiwaniach pomiędzy najlepszym, a najsłabszym miesiącem w roku wynosi 284.62%.

Jaka jest dostępność leku Heparinum GSK?

Mniejszość aptek korzystających z serwisu KtoMaLek.pl ma ten lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Heparinum GSK jest lekiem refundowanym?

Heparinum GSK nie jest lekiem refundowanym.

Czy Heparinum GSK jest lekiem na receptę?

Heparinum GSK nie jest lekiem na receptę.


Heparinum GSK opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: