Glucosum  5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius interakcje ulotka roztwór do infuzji (0,025g+4,5mg)/ml 250 ml | poj.KabiPac

Brak informacji o dostępności produktu

 

Glucosum 5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius roztwór do infuzji | (0,025g+4,5mg)/ml | 250 ml | poj.KabiPac

Rodzaj: lek dostępny tylko w lecznictwie zamkniętym
Substancja czynna: Glucosum, Natrii chloridum
Podmiot odpowiedzialny: FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Glucosum 5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius

Kiedy stosujemy lek Glucosum 5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius?

? pozajelitowe uzupełnianie płynów, węglowodanów i elektrolitów (sód, chlorki);

? do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów i leków niewykazujących niezgodności.Jaki jest skład leku Glucosum 5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius?

1 ml roztworu zawiera glukozę (Glucosum) w ilości odpowiadającej 25 mg glukozy bezwodnej (Glucosum anhydricum) i 4,5 mg chlorku sodu {Natrii chloridum).

1000 ml roztworu zawiera:

   
 

g/1

jony

mmol/1

Glukozę bezwodną

25,0

  

Sodu chlorek

4,5

Na'

76,9

  

cf

76,9

Wodę do wstrzykiwań

do 1000 ml

  

Osmolarność roztworu wynosi 293 mOsmol/1

  

pil: 3,5-6,5

   

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Glucosum 5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius?

? przewodnienie;

? hipernatremia;

? hipokaliemia;

? hiperchloremia;

? hiperglikemia;

?  kwasica;

? gdy wymagane są ograniczenia w podaży sodu tak, jak u pacjentów z: niewydolnością serca;

? uogólnionymi obrzękami; obrzękiem płuc; nadciśnieniem; rzucawką;

? ciężką niewydolnością nerek.


Glucosum 5% et Nat.chl. 0 – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, które mogą być związane ze składnikami roztworu lub techniką podawania:

? podwyższenie temperatury ciała;

? zakażenie w miejscu podania;

? zakrzepica żył lub

? zapalenie żył rozprzestrzeniające się z miejsca wkłucia;

? wynaczynienie;

? hiperwolemia.

W razie wystąpienia działań niepożądanych należy natychmiast przerwać wlew, ocenić stan pacjenta i zastosować odpowiednie leczenie, i jeśli to konieczne, zachować pozostałą część roztworu do badań.

Jeśli szybkość wlewu preparatu GLUCOSUM 5% ET NATRIUM CHLORATUM 0,9% 1:1 FRESENIUS jest większa niż 20 ml/kg mc./godz. (0,5 g glukozy/kg mc./godz.) może wystąpić hiperglikemia i cukromocz.

Podczas długotrwałej terapii może dojść do:

? zaburzeń równowagi płynów i

? zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz

? do obniżenia stężenia elektrolitów (np. hipokaliemia, hipomagnezemia, hipofosfatemia) i

? powstania obrzęków obwodowych.

U pacjentów z chorobami układu krążenia pozajelitowe podanie nadmiernej ilości roztworu preparatu GLUCOSUM 5% ET NATRIUM CHLORATUM 0,9% 1:1 FRESENIUS może nasilić niewydolność serca i spowodować obrzęk płuc.


Glucosum 5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius – dawkowanie leku

Dawkowanie jest indywidualne, zależne od podstawowego zapotrzebowania dobowego, wieku, stanu chorego i utraty przez niego płynów oraz aktualnego stężenia elektrolitów we krwi.

Można podawać do żył obwodowych. Jeśli podaje się do żył obwodowych, należy wybrać dużą żyłę ramienia i miejsce wkłucia zmieniać codziennie.

Maksymalna dawka dobowa (wartości orientacyjne):

? 0,5 glukozy/kg mc./godz.


Glucosum 5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius – jakie środki ostrożności należy zachować?

Roztwory zawierające jony sodowe należy stosować ostrożnie, jeśli w ogóle, u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ciężką niewydolnością nerek i w stanach klinicznych z obrzękami z retencją sodu.

Nadmierne podanie roztworów niezawierających potasu może wywołać znaczną hipokaliemię. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek podawanie roztworów zawierających jony sodowe może spowodować retencję sodu.

Dożylne podanie preparatu GLUCOSUM 5% ET NATRIUM CHLORATUM 0,9% 1:1 FRESENIUS może spowodować przeciążenie płynami i zmniejszenie stężenia niektórych elektrolitów w osoczu, przewodnienie, objawy zastoinowe w krążeniu lub obrzęk płuc.

Podczas długotrwałej terapii pozajelitowej niezbędna jest ocena stanu klinicznego i okresowe badania parametrów laboratoryjnych w celu monitorowania zmian w bilansie płynów, stężeniach elektrolitów i równowadze kwasowo-zasadowej.

Roztwory glukozy należy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą.

U pacjentów leczonych kortykosteroidami lub kortykotropiną należy zachować ostrożność podczas podawania płynów pozajelitowo, zwłaszcza płynów zawierających sód.


Przyjmowanie leku Glucosum 5% et Nat.chl. 0,9% 1:1 Fresenius w czasie ciąży

Roztwory zawierające glukozę mogą być stosowane u kobiet w ciąży i karmiących piersią, jeśli uwzględni się zalecenia i ograniczenia w dawkowaniu, przeciwwskazania i ogólne środki ostrożności dotyczące stosowania.

U kobiet w ciąży roztwory zawierające glukozę należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu, a w następstwie hipoglikemii u noworodka.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Najlepsze sposoby na zgagę

Zdrowie

Najlepsze sposoby na zgagę

Piekący ból w klatce piersiowej zaraz po posiłku, kwaśny smak w ustach i częste odbijanie to najczęstsze objawy zgagi. Powoduje ona dyskomfort i utrud...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.