Trudno dostępny w aptekach

 

Fucidin krem | 0,02 g/g | 5 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Acidum fusidicum
Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/SOpis produktu Fucidin

Kiedy stosujemy lek Fucidin?

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy, takich jak: liszajec, czyraczność, zapalenie gruczołów potowych, zapalenie mieszków włosowych, zanokcica i trądzik pospolity.


Jaki jest skład leku Fucidin?

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (Acidum fusidicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Fucidin?

Nadwrażliwość na kwas fusydynowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą.


Fucidin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość i uporządkowanie grup układowo-narządowych zgodnie z terminologią MedDRA.

bardzo częste

> 1 / 10

częste

> 1 /100 i 1/ 10

niezbyt częste

> 1 /1000 i 1/100

rzadkie

> 1 /10 000 i 1/1000

bardzo rzadkie

> 1 / 10 000

Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych produktu leczniczego Fucidin łącznie w postaci maści oraz kremu możemy zakładać, że u 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Do najczęściej występujących działań niepożądanych zaliczamy reakcje skórne, występujące głównie w miejscu nakładania kremu. Zgłaszano reakcje alergiczne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadkie: Reakcje alergiczne

Zaburzenia oka Rzadkie: Podrażnienie spojówek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt częste: Wysypka

Podrażnienie skóry

Świąd

Rzadkie: Zapalenie kontaktowe skóry Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy

Wyprysk

Obrzęk oczodołu

Rumień

Uczucie pieczenia skóry

Uczucie palenia


Fucidin - dawkowanie leku

Do stosowania miejscowego na skórę.

Fucidin krem należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa do trzech razy na dobę. Zalecany okres leczenia wynosi 7 dni.


Fucidin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Fucidin krem zawiera: butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy oraz sorbinian potasu, które mogą wywołać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, gdyż butylohydroksyanizol zawarty w preparacie może powodować podrażnienie oczu oraz błon śluzowych. Donoszono o pojawianiu się oporności na kwas fusydynowy.


Przyjmowanie leku Fucidin w czasie ciąży

Nie ma danych dotyczących miejscowego stosowania kwasu fusydynowego przez kobiety w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego bezpośredniego lub pośredniego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój poporodowy.

Należy zachować ostrożność przepisując ten lek kobietom w ciąży.

Kwas fusydynowy po zastosowaniu na skórę przenika do organizmu w niewielkich ilościach (patrz punkt 5.2). W okresie karmienia piersią nie należy stosować preparatu Fucidin krem na piersi.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Antybiotyki i leki przeciwwirusowe stosowane miejscowo

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwbakteryjne (antybiotyki) oraz przeciwwirusowe stosowane w leczeniu chorób skóry do stosowania naskórnie. Dostępne w postaci maści, kremów, żeli itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.