Flonidan Control interakcje ulotka tabletki 0,01 g 10 tabl. | blister

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Flonidan Control tabletki | 0,01 g | 10 tabl. | blister

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Loratadinum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Flonidan Control?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Flonidan Control

Kiedy stosujemy lek Flonidan Control?

Ÿ Objawy alergicznego (sezonowego i całorocznego) zapalenia błony śluzowej nosa.

Ÿ Objawy przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Flonidan Control - działanie leku

Flonidan Control, to lek przeciwalergiczny wydawany bez recepty, którego składnikiem aktywnym jest loratadyna. Środek nie zaburza koncentracji i nie otumania. Używanie leku zmniejsza dokuczliwe objawy alergii takie jak: kichanie, wodnisty wyciek z nosa lub świąd nosa, a także łagodzi świąd podniebienia, zaczerwienienie, łzawienie i świąd oczu.Jaki jest skład leku Flonidan Control?

Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka zawiera 69,175 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Flonidan Control?

Ÿ Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

Ÿ Ciąża.


Flonidan Control – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat często notowanymi działaniami niepożądanymi, które występowały częściej niż po podaniu placebo, były: ból głowy (2,7%), nerwowość (2,3%) i uczucie zmęczenia (1%).

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych i młodzieży otrzymujących loratadynę w zalecanej dawce dobowej 10 mg i we wskazaniach obejmujących alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, działania niepożądane występujące częściej niż po podaniu placebo notowano u 2% pacjentów. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi, które występowały częściej niż po podaniu placebo, były: senność (1,2%), bóle głowy (0,6%), zwiększone łaknienie (0,5%) i bezsenność (0,1%).

Inne działania niepożądane, obserwowane bardzo rzadko w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, wymieniono w tabeli:

Zaburzenia układu immunologicznego Anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieprawidłowa czynność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka, łysienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Uczucie zmęczenia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl


Flonidan Control – dawkowanie leku

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

10 mg loratadyny (1 tabletka) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat i masie ciała większej niż 30 kg: 10 mg loratadyny (1 tabletka) raz na dobę.

Nie jest wskazane stosowanie tabletek 10 mg u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg.

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dawkowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, gdyż klirens loratydyny może być u nich zmniejszony. U dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg zaleca się podawanie 10 mg loratadyny (1 tabletka) co drugi dzień.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek Zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając płynem. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.


Flonidan Control – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ÿ Należy zachować ostrożność podczas długotrwałego leczenia oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Ÿ Flonidan Control należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Ÿ Stosowanie produktu leczniczego należy przerwać na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, gdyż leki przeciwhistaminowe mogą zahamować lub osłabiać dodatnią reakcję na alergeny, wykrywaną tymi testami.

Ÿ Flonidan Control zawiera laktozę jednowodną. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ÿ Jedna tabletka produktu leczniczego Flonidan Control zawiera mniej niż 0,01 WW.


Przyjmowanie leku Flonidan Control w czasie ciąży

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania loratadyny. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania loratadyny w okresie ciąży. Stosowanie produktu leczniczego w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Loratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się jej stosowania w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty przeciwalergiczne

    W tej kategorii znjadziesz produkty stosowane podczas alergii. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, kropli, aerozoli do nosa, itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 8003801

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.