Trudno dostępny w aptekach

 

Finamlox tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

od 0 , 00  do 14 , 29

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Amlodipinum
Podmiot odpowiedzialny: ORION CORPORATION

Finamlox cena

14,29

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Finamlox?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Finamlox

Kiedy stosujemy lek Finamlox?

Amlodypina jest wskazana w leczeniu:

- samoistnego nadciśnienia tętniczego

- przewlekłej stabilnej i naczynioskurczowej dławicy piersiowej.


Jaki jest skład leku Finamlox?

Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu ).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Finamlox?

Stosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane w następujących stanach:

- Nadwrażliwość na pochodne dihydropirydyny, na amlodypinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- Ciężkie niedociśnienie tętnicze

- Wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny

- Niewydolność serca po ostrym zawale serca (w ciągu pierwszych 28 dni)

- Zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. w przypadku ciężkiej stenozy aortalnej)

- Niestabilna dławica piersiowa

- Ciężkie zaburzenia czynności wątroby


Finamlox – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Amlodypina jest ogólnie dobrze tolerowana. Działania niepożądane amlodypiny zostały poniżej podzielone na kategorie, zgodnie z klasyfikacją układów i narządówi częstością występowania.

Bardzo często (> 1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów

i narządów wg klasyfikacji

MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność, zmiany nastroju, drażliwość, depresja

Rzadko

Splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Senność, zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, bóle głowy (zwłaszcza na początku leczenia)

Niezbyt często

Drżenia mięśniowe, zaburzenia smaku, omdlenia, niedoczulica, parestezja

Bardzo rzadko

Złe samopoczucie, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Omdlenia, tachykardia, ból w klatce piersiowej, na początku leczenia ? pogłębienie dławicy piersiowej, pojedyncze przypadki zawału serca i zaburzeń rytmu serca (w tym skurczów dodatkowych, tachykardii komorowej i przedsionkowych zaburzeń rytmu serca) oraz ból w klatce piersiowej u pacjentów z chorobami tętnic

  

wieńcowych, jednak nie wiadomo, czy objawy te są rzeczywiście związane ze stosowaniem amlodypiny

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca

Niezbyt często

Niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność, nieżyt błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, nudności, objawy dyspeptyczne

Niezbyt często

Wymioty, objawy dyspeptyczne, zmiany zwykłego rytmu wypróżnień, suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, przerost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby, żółtaczka i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych ( na ogół związane z cholestazą)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Obrzęk kostek

Niezbyt często

Łysienie, plamica, odbarwienie skóry, zwiększone pocenie się, świąd, wysypka

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, rumień, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, były zgłaszane pojedyncze przypadki reakcji alergicznych w tym świąd,

wysypka z obrzękiem naczynioruchowym i rumień wielopostaciowy wysiękowy, złuszczające zapalenie skóry oraz zespół Stevensa-Johnsona i obrzęk Quinckego

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe, tkanki łącznej

Niezbyt często

Bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zaburzenia w oddawaniu moczu, zmiany w oddawaniu moczu, oddawanie moczu

w nocy, zwiększenie częstotliwości oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Obrzęki, zmęczenie, rumieńce

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania

Niezbyt często

Wzrost lub spadek masy ciała


Finamlox - dawkowanie leku

Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować popijając szklanką wody, podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Jednoczesne spożycie grejpfruta lub soku grejpfrutowego nie ma wpływu na działanie amlodypiny.

Dorośli: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa, zarówno w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej, wynosi 5 mg amlodypiny raz na dobę; w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej, wynoszącej 10 mg.

Amlodypinę można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z lekiem przeciwdławicowym u pacjentów z dławicą piersiową.

Dzieciz nadciśnieniem tętniczym w wieku od 6 do 17 lat:

Zalecana doustna dawka w leczeniu nadciśnienia u dzieci w wieku 6-17 lat wynosi 2,5 mg raz na dobę w dawce początkowej, zwiększana do 5 mg raz na dobę, jeżeli docelowe ciśnienie krwi nie zostanie osiągnięte po 4 tygodniach. Stosowanie dawki powyżej 5 mg na dobę nie było badane u dzieci (patrz punkt 5.1 i punkt 5.2). Wpływ amlodypiny na ciśnienie krwi u pacjentów w wieku poniżej 6 lat nie jest znany.

Nie jest możliwe uzyskanie dawki 2,5 mg produktu Finamlox z tabletki 5 mg, ponieważ tabletki te nie są produkowane do przełamywania na dwie równe połowy.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się stosowanie standardowych dawek, ale należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie określono schematu dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania amlodypiny (patrz punkt 4.4). Nie należy stosować amlodypiny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania amlodypiny pacjentom dializowanym ( patrz punkt 4.4).


Finamlox – jakie środki ostrożności należy zachować?

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca: W długotrwałym, kontrolowanym placebo badaniu obejmującym pacjentów z niewydolnością serca o etiologii innej niż niedokrwienna klasy NYHA III i IV podawanie amlodypiny wiązało się z częstszym występowaniem obrzęku płuc, pomimo braku istotnej różnicy pod względem częstości pogorszenia się niewydolności serca w porównaniu do placebo (patrz punkt 5.1). Należy zachować ostrożność w trakcie leczenia pacjentów z niewydolnością serca.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby: U pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania amlodypiny wydłuża się i nie ustalono zalecanego dawkowania. W przypadku podawania amlodypiny pacjentom z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni być leczeni amlodypiną (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: W związku z faktem, że amlodypina jest niedializowana ze względu na silne powinowactwo z białkami osocza, należy zachować ostrożność u pacjentów przechodzących dializy.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: U osób w podeszłym wieku dawkę leku należy zwiększać w sposób ostrożny (patrz punkt 5.2).

Brak jest danych potwierdzających słuszność stosowania amlodypiny w monoterapii, w trakcie zawału serca lub w ciągu jednego miesiąca od jego wystąpienia.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności amlodypiny w leczeniu przełomu nadciśnieniowego.


Przyjmowanie leku Finamlox w czasie ciąży

Ciąża: Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Amlodypiny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja: Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka kobiecego. Zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas stosowania amlodypiny.


Zamienniki leku Finamlox

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 23 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 4,46 zł.

Amlodipine Aurobindo interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Aurobindo

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,83 zł


ApoAmlo (Amlodipine Aurovitas) interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

ApoAmlo (Amlodipine Aurovitas)

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

9,92 zł


Amlodipine Bluefish interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Bluefish

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

10,01 zł


Amlodipine Orion interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlodipine Orion

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

10,43 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlomyl

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

10,54 zł


Amlomyl interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlomyl

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

10,94 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

11,33 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,02 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,03 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

12,19 zł


Apo-Amlo 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Apo-Amlo 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

12,19 zł


Normodipine interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Normodipine

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,64 zł


Adipine interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Adipine

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

12,73 zł


Cardilopin interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Cardilopin

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

13,89 zł


Amlonor interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlonor

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,57 zł


Vilpin interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Vilpin

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,79 zł


Aldan interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Aldan

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

14,90 zł


Alneta interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Alneta

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

14,90 zł


Apo-Amlo 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Apo-Amlo 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

15,00 zł


Tenox interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Tenox

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

15,02 zł


Agen 10 interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Agen 10

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

15,11 zł


Amlopin 10 mg interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlopin 10 mg

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

16,72 zł


Amlozek interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Amlozek

tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

19,28 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Finamlox

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm amlodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Inne opakowania


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.