Trudno dostępny w aptekach

 

Exacyl roztwór do wstrzykiwań | 0,1 g/ml | 5 amp. po 5 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Acidum tranexamicum
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Exacyl?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Exacyl

Kiedy stosujemy lek Exacyl?

Krwawienia spowodowane pierwotną, uogólnioną fibrynolizą.

Krwawienia związane ze stosowaniem leków o działaniu fibrynolitycznym.

Krwawienia związane z miejscową fibrynolizą w przypadku:

- krwawień z dróg rodnych: spowodowanych zaburzeniami hormonalnymi; występujących wtórnie do urazów, zakażeń lub zmian zwyrodnieniowych macicy;

- krwawień z przewodu pokarmowego;

- krwiomoczu z dolnych dróg moczowych spowodowanego:

gruczolakiem gruczołu krokowego;

nowotworami złośliwymi gruczołu krokowego i pęcherza moczowego; kamicą nerkową;

krwawieniami z dróg moczowych po zabiegach chirurgicznych gruczołu krokowego i układu moczowego;

- krwawień związanych z zabiegami chirurgicznymi otolaryngologicznymi (np. wycięcie migdałków).Jaki jest skład leku Exacyl?

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 100 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum). 1 ampułka (5 ml) zawiera 500 mg kwasu traneksamowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Exacyl?

• Nadwrażliwość na kwas traneksamowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Zakrzepica żylna w wywiadzie (zakrzepica żył głębokich, zator płuc).

• Zakrzepica tętnicza w wywiadzie (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, udar).

• Fibrynoliza wtórna do koagulopatii ze zużycia czynników krzepnięcia.

• Ciężka niewydolność nerek.

• Drgawki w wywiadzie.

• Wstrzyknięcia dooponowe i dokomorowe lub podania domózgowe (z powodu ryzyka wystąpienia obrzęku mózgu i drgawek).


Exacyl – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Bardzo rzadko (< 1/10 000) zgłaszano następujące działania niepożądane:

- zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka.

- zaburzenia naczyniowe: złe samopoczucie z niedociśnieniem tętniczym z lub bez zaburzeń świadomości (zwykle w następstwie szybkiego dożylnego podania, bardzo rzadko po podaniu doustnym); rzadkie przypadki objawów zakrzepowo-zatorowych występujących w różnych częściach ciała.

- zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne: drgawki, zwłaszcza w przypadku występowania czynników ryzyka lub drgawek w wywiadzie lub także w przypadku niewłaściwego zastosowania leku (patrz pkt 4.3. Przeciwwskazania).

- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: reakcje alergiczne: reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny) i różnego typu wysypki skórne.


Exacyl – dawkowanie leku

Produkt leczniczy przeznaczony jest tylko do stosowania dożylnego. Lek należy podawać dożylnie powoli (1 ml/min).

Dorośli:

2 do 4 g na dobę w 2 lub 3 podaniach dożylnych.

Dzieci: 20 mg/kg mc. na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

W przypadku zaburzenia czynności nerek, z powodu ryzyka kumulacji produktu leczniczego, dawkowanie kwasu traneksamowego należy zmniejszyć odpowiednio do stężenia kreatyniny w surowicy krwi.

Jeżeli stężenie kreatyniny w surowicy krwi wynosi:

od 120 do 250 mola/l, dawka leku to 10 mg/kg mc. 2 razy na dobę; od 250 do 500 mola/l, dawka leku to 10 mg/kg mc. raz na dobę; powyżej 500 mola/l, dawka leku to 10 mg/kg mc. co 48 godzin.


Exacyl – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie należy podawać kwasu traneksamowego pacjentom z drgawkami w wywiadzie.

Produktu leczniczego nie należy podawać domięśniowo.

Nie wykonywać wstrzyknięć dooponowych i dokomorowych lub podań domózgowych.

W przypadku krwiomoczu pochodzenia nerkowego istnieje ryzyko mechanicznego bezmoczu spowodowanego zakrzepem w moczowodach.

Kwas traneksamowy należy podawać ostrożnie pacjentom z czynnikami ryzyka zaburzeń zakrzepowozatorowych, zwłaszcza kobietom otrzymującym skojarzoną terapię estrogenowo-progesteronową (doustne środki antykoncepcyjne lub hormonalną terapię zastępczą) z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia zakrzepicy.

Produkt leczniczy należy natychmiast odstawić w przypadku wystąpienia żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Dożylnie lek należy podawać bardzo powoli.


Przyjmowanie leku Exacyl w czasie ciąży

Ciąża

Kwas traneksamowy przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Ryzyko u ludzi jest nie znane. Należy unikać stosowania kwasu traneksamowego u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Kwas traneksamowy przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego podczas karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki przeciwkrwotoczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty wspomagające krzepnięcie krwi oraz wpływajace na powstawanie skrzeplin, przeciwdziałające krwotokom, wzmacniające i uszczelniające naczynia krwionośne.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 3098501

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.