Dostępny w ponad połowie aptek

 

Erdomed proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 0,035 g/ml | 100 ml | butelka

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Erdosteinum
Podmiot odpowiedzialny: ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Erdomed?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Erdomed

Kiedy stosujemy lek Erdomed?

Leczenie sekretolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach górnych dróg oddechowych, oskrzeli i płuc z nieprawidłowym wydzielaniem i transportem wydzieliny śluzowej. Leczenie zapobiegawcze sezonowych zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli.Jaki jest skład leku Erdomed?

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 35 mg erdosteiny (Erdosteinum).

Substancje pomocnicze:

1ml zawiesiny doustnej zawiera 0,4g sacharozy oraz aspartam (źródło fenyloalaniny). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Erdomed?

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą albo na substancje zawierające wolne grupy SH.

• Zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi).

• Niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 25 ml/min).

• Homocystynuria (erdosteina jest częściowo metabolizowana do homocysteiny, a nie ma danych opisujących podanie erdosteiny u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu aminokwasów, zwłaszcza u pacjentów na diecie wykluczającej metioninę).

• Fenyloketonuria - z powodu zawartości aspartamu.

• Nie stosować u dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia.


Erdomed – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Po podaniu erdosteiny w nielicznych przypadkach opisywano działania niepożądane ze strony układu pokarmowego, takie jak: zgaga, nudności, biegunka.

W kilku przypadkach na początku leczenia odnotowano wystąpienie zaburzenia smaku lub utratę smaku. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić wysypki skórne, pokrzywka, gorączka.

Poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzone podczas badań klinicznych z zastosowaniem erdosteiny (przeprowadzonych z udziałem około 1520 pacjentów):

• 1 - 3%: ból w nadbrzuszu, nudności, ból głowy

• 0,5 - 1%: zaparcie, biegunka, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie.

Obserwowane działania niepożądane nie różnią się pod względem nasilenia objawów od działań niepożądanych związanych z podaniem placebo.


Erdomed – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dzieci, które ukończyły 2. rok życia:

10 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych. Stosować doustnie.

Produktu nie należy stosować przed snem.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia.

Masa ciała w kg od 15 do 20 od 21 do 30 powyżej 30

Dawka

2,5 ml dwa razy na dobę

5 ml dwa razy na dobę

7,5 ml dwa razy na dobę

Sposób podawania

Sposób przygotowania zawiesiny doustnej, patrz punkt 6.6.


Erdomed – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku wystąpienia typowych dolegliwości i objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać leczenie.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwkaszlowych (patrz 4.5).

Nie udokumentowano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia.

Ostrożnie stosować u pacjentów z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego (ze względu na ryzyko nagromadzenia dużych ilości śluzu).

Produkt zawiera sacharozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

2,5 ml leku zawiera 1 g sacharozy. 5 ml leku zawiera 2 g sacharozy. 7,5 ml leku zawiera 3 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Produkt zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Ryzyko działań niepożądanych można zmniejszyć stosując najmniejsze skuteczne dawki w możliwie najkrótszym okresie.

W przypadku braku poprawy, należy rozważyć zmianę dawkowania lub przerwanie leczenia.


Przyjmowanie leku Erdomed w czasie ciąży

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania erdosteiny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz 5.3).

Niemniej nie zaleca się przepisywania leku kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Erdomed jest przeznaczony do stosowania u dzieci, które ukończyły 2. rok życia.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w kaszlu (przeciwkaszlowe i wykrztuśne) i przeziębieniu w postaci tabletek, kapsułek, syropów, tabletek do ssania, płynów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.