Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Erazaban 10% krem | 0,1 g/g | 2 g | tuba

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Docosanolum
Podmiot odpowiedzialny: MAXIMA HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Erazaban 10%?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Erazaban 10%

Kiedy stosujemy lek Erazaban 10%?

Leczenie wczesnych objawów (fazy prodromalnej lub rumieniowej) nawracających, wargowych
zakażeń wirusem opryszczki zwykłej (opryszczka wargowa) u dorosłych i młodzieży (w wieku
powyżej 12 lat) z prawidłową odpornością.


Jaki jest skład leku Erazaban 10%?

Każdy 1 g kremu zawiera 100 mg dokozanolu.

Substancje pomocnicze: 50 mg glikolu propylenowego/1 gram kremu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Erazaban 10%?

Nadwrażliwość na substancję czynną dokozanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.


Erazaban 10% – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Bardzo często (≥10)
Często (≥1/100 do < 1/10)
Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)
Rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wyniki badań klinicznych nad leczeniem nawracających zakażeń wirusem opryszczki zwykłej nie
wskazują na istnienie jakichkolwiek różnic pomiędzy pacjentami leczonymi produktem ERAZABAN
10% Krem i otrzymującymi placebo pod względem częstości występowania lub rodzaju działań
niepożądanych.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy (10,4% pacjentów leczonych dokozanolem i 10,7% pacjentów
leczonych placebo)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: działania niepożądane w miejscu nałożenia leku, obejmujące suchość skóry,

wysypki i inne zaburzenia skóry (2,9% pacjentów leczonych dokozanolem i 2,3%
pacjentów leczonych placebo)
Zgłaszano również przypadki obrzęku twarzy, jednak te działania niepożądane występujące w miejscu
stosowania zwykle występują u osób z objawami opryszczki wargowej.


Erazaban 10% - dawkowanie leku

Droga podania: na skórę
Dawkowanie

Dorośli i młodzież (12-18 lat):

Nakładać ostrożnie cienką warstwę produktu na całą powierzchnię zmian opryszczkowych 5 razy na
dobę (w odstępach około 3 godzin w ciągu dnia). Leczenie musi być rozpoczęte jak najszybciej po
pojawieniu się pierwszych objawów przedmiotowych lub podmiotowych opryszczki wargowej (ból,
palenie/świąd/mrowienie lub zaczerwienienie), ponieważ nie wykazano skuteczności leczenia
rozpoczętego w przypadku rozwiniętych pęcherzyków lub owrzodzeń. Leczenie należy kontynuować
do wygojenia zmian, na ogół od 4 do 6 dni, lub maksymalnie przez 10 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania.
Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu ERAZABAN 10% Krem u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie
zostały ustalone (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki ze względu na nieznaczne miejscowe wchłanianie.


Erazaban 10% – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt zawiera glikol propylenowy i może powodować podrażnienie skóry.
Kremu nie należy stosować u pacjentów z obniżoną odpornością.

Kremu nie należy stosować w przypadku rozwiniętych pęcherzyków lub owrzodzeń, ponieważ nie
wykazano skuteczności leczenia rozpoczętego na tym etapie choroby.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych doświadczeń ze stosowaniem produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
a doświadczenia ze stosowaniem u młodzieży (w wieku 12-18 lat) są ograniczone. Nie zaleca się
stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Przyjmowanie leku Erazaban 10% w czasie ciąży

Płodność

Nie ma wystarczających danych dotyczących wpływu stosowania dokonazolu na płodność u ludzi.

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania dokozanolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie
wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój
zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Ponieważ całkowity wpływ produktu na
organizm jest nieistotny, dokozanol może być stosowany podczas ciąży.

Laktacja

Nie ma danych dotyczących stosowania dokonazolu u kobiet karmiących piersią. Ponieważ całkowity
wpływ dokozanolu na organizm kobiety karmiącej piersią jest nieistotny, produkt nie powinien
wpływać na dziecko karmione piersią. Dokozanol może być stosowany w czasie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty na opryszkę i zajady

    W tej kategorii znajdziesz produkty na opryszczkę i zajady. Dostępne w postaci kremu, maści, plastra, żelu, płynu, sprayu.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.