Envil kaszel interakcje ulotka tabletki 0,03 g 20 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Envil kaszel tabletki | 0,03 g | 20 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ambroxoli hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Envil kaszel

Kiedy stosujemy lek Envil kaszel?

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego, przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej np.: rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie krtani.


Jaki jest skład leku Envil kaszel?

1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 186 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Envil kaszel?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Envil kaszel – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów. Zaburzenia żołądka i jelit: zgaga, niestrawność, nudności, wymioty, biegunka i zaparcia. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne (zmiany skórne, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, wstrząs anafilaktyczny, gorączka, duszność, dreszcze, obrzęk twarzy, ból głowy), kserostomia (suchość błony śluzowej jamy ustnej). Zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadko może wystąpić: dyzuria (utrudnione oddawanie moczu). Po zastosowaniu ambroksolu opisywano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia ciężkich zmian skórnych takich jak: - toksyczne martwicze oddzielanie naskórka (występowanie pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów – jest to tzw. zespół Stevensa-Johnsona); - martwica toksyczno - rozpływna naskórka (reakcja na lek, w której duże fragmenty naskórka oddzielają się od głębiej położonych warstw skóry. Stan ten może także dotyczyć oczu, jamy ustnej, gardła i oskrzeli). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Envil kaszel – dawkowanie leku

Produkt do stosowania doustnego. Dorośli: 1 tabletka 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, następnie dawkę leku należy zmniejszyć do 1 tabletki 2 razy na dobę. Sposób podawania Produkt leczniczy należy przyjmować poposiłku. Nie stosować przed snem. Podane dawki stosuje się w leczeniu stanów ostrych i w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych, w leczeniu długotrwałym (powyżej 14 dni) można je zmniejszyć do połowy.

Envil kaszel – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów: - z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; - z niewydolnością nerek i (lub) wątroby; - z osłabionym odruchem kaszlowym lub zaburzeniami oczyszczania rzęskowego oskrzeli ze względu na możliwość zalegania wydzieliny; - z astmą oskrzelową gdyż może początkowo nasilać kaszel i powodować nadmierne odkrztuszanie. Na początku leczenia może pojawiać się nadmierna ilość płynnej wydzieliny oskrzelowej. W takim przypadku należy sprowokować kaszel w celu odkrztuszenia rozrzedzonej wydzieliny lub odsysać wydzielinę. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Przyjmowanie leku Envil kaszel w czasie ciąży

Ciąża Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ambroksolu w okresie karmienia piersią. Ambroksol przenika do mleka. W okresie karmienia piersią produkt leczniczy stosować ostrożnie.

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.