Enema interakcje ulotka roztwór doodbytniczy (0,0322g+0,139g)/ml 50 szt. po 150 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Enema roztwór doodbytniczy | (0,0322g+0,139g)/ml | 50 szt. po 150 ml

Rodzaj: lek dostępny tylko w lecznictwie zamkniętym
Substancja czynna: Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophos
Podmiot odpowiedzialny: LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Enema?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Enema

Kiedy stosujemy lek Enema?

Wskazaniami do stosowania produktu leczniczego są: zaparcia, oczyszczanie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, przed i po zabiegach operacyjnych, oczyszczanie jelita ze złogów środka
kontrastowego po badaniu radiologicznym oraz oczyszczanie jelita przed i po porodzie.


Jaki jest skład leku Enema?

1 ml roztworu zawiera disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus), w przeliczeniu na substancję bezwodną 32.2 mg i sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrogenophosphas monohydricus), w przeliczeniu na substancję bezwodną 139 mg.

Substancja pomocnicza: metylu parahydroksybenzoesan 0,5 mg 


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Enema?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z jelita grubego
Choroby serca
Nadciśnienie
Choroby nerek
Zapalenie lub objawy zapalenia wyrostka robaczkowego
Bóle brzucha, nudności, wymioty
Dzieci do 3 lat
Pacjenci odwodnieni.


Enema – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Przemijająca hipokalcemia i hipernatremia, a w konsekwencji odwodnienie. Produkt leczniczy ma jednak obniżoną zawartość fosforanów, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych.
Ponadto, ENEMA® jest produktem leczniczym aplikowanym sporadycznie, a ewentualnie pojawiające się zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mają zazwyczaj charakter przejściowy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Podrażnienie błony śluzowej odbytu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częste stosowanie może prowadzić do zaburzeń czynności jelita grubego.


Enema - dawkowanie leku

Roztwór należy podawać tylko w postaci wlewu doodbytniczego.

Dorośli: 120 - 150 ml.

Dzieci:
poniżej 14 kg - 30 ml
do 27 kg - 60 ml
do 40 kg - 90 ml.

U osób odwodnionych objętość wlewu należy zmniejszyć ponieważ hipertoniczny roztwór ENEMA® może spowodować dalsze odwodnienie.

Unikać powtarzania wlewów w krótkich odstępach czasu.

Nie należy stosować produktu leczniczego częściej niż raz na dobę lub stosować według zalecenia lekarza.

Produkt leczniczy podaje się doodbytniczo (per rectum) wciskając odpowiednią objętość roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania lub zabiegu operacyjnego oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Roztwór wprowadzany do odbytnicy powinien mieć temperaturę pokojową.

Po zastosowaniu produktu leczniczego należy podać pacjentowi doustnie dodatkową porcję płynów. Środków przeczyszczających nie należy stosować dłużej niż jeden tydzień.

W celu wykonania wlewu produktu leczniczego należy zmienić zakrętkę na zakrętkę z aplikatorem, która znajduje się w kartoniku jednostkowym (nie dotyczy preparatu przeznaczonego do lecznictwa
zamkniętego). Zdjąć zabezpieczający kapturek i wprowadzić specjalną końcówkę do odbytnicy kierując ją w stronę pępka. Powoli naciskać butelkę, aż do wprowadzenia jej zawartości do odbytnicy.

Opakowanie zawiera nadmiar roztworu, dlatego nie trzeba całkowicie opróżniać butelki. Po dokonaniu wlewu odczekać w obranej pozycji aż do wystąpienia uczucia parcia (2-5 minut) i dokonać wypróżnienia.

Istnieją trzy pozycje umożliwiające wykonanie wlewu produktu leczniczego ENEMA®, przedstawione na rysunku w oryginalnym CHPL-u. Pozycja pierwsza (Sima) i druga (kolankowo-łokciowa) wymagają pomocy drugiej osoby. Pozycja 3 umożliwia wykonanie wlewu samemu.


Enema – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed zabiegiem operacyjnym zaleca się wykonanie badania stężenia elektrolitów we krwi. Jeśli u dziecka nie nastąpi wypróżnienie, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ zatrzymanie roztworu doodbytniczego może spowodować odwodnienie. U pacjentów nieprzytomnych, o ograniczonej świadomości oraz z chorobami serca produkt leczniczy może być podawany tylko w obecności wykwalifikowanego personelu.

Specjalne środki ostrożności należy zachować stosując produkt leczniczy u pacjentów:
- z zaburzeniami czynności nerek,
- otrzymujących leki moczopędne lub leki mogące spowodować zaburzenia wodno-jonowe,
- ze sztucznym odbytem,
- u których występują zaburzenia równowagi jonów w organizmie - u tych pacjentów preparat należy stosować z dużą ostrożnością i zaleca się kontrolowanie stężenia jonów,
- u dzieci w wieku ponad 3 lat produkt leczniczy stosować tylko po przepisaniu przez lekarza i pod jego nadzorem, a w wieku do lat 5 stosować szczególnie ostrożnie,
- podeszłym wieku.

Jeśli po zastosowaniu roztworu doodbytniczego pojawią się krwawienia lub nasilone skurcze jelit, należy przerwać podawanie preparatu i zgłosić się do lekarza.


Przyjmowanie leku Enema w czasie ciąży

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy (patrz 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych nie zaleca się stosowania produktu leczniczego ENEMA® w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Wyjątek stanowi pojedyncza aplikacja leku kobietom przed i po porodzie.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na zaparcia

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w łagodzeniu i przeciwdziałaniu zaparciom. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, ziół do zaparzania, proszków, wlewek doodbytniczych itp.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.