Effortil interakcje ulotka krople doustne 7,5 mg/g 15 g | butelka

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Effortil krople doustne | 7,5 mg/g | 15 g | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Etilefrini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Effortil

Kiedy stosujemy lek Effortil?

Niedociśnienie tętnicze objawowe lub ortostatyczne (zależne od pozycji ciała), ogólnie związane z objawami takimi jak zawroty głowy, niewytłumaczalne uczucie zmęczenia, rozmyte widzenie lub utrata widzenia, uczucie osłabienia.


Jaki jest skład leku Effortil?

1 ml roztworu doustnego (około 15 kropli) zawiera 7,5 mg chlorowodorku etylefryny (2-etyloamino1-(3-hydroksyfenylo)etanolu).

oraz substancje pomocnicze, w tym: parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu oraz pirosiarczyn sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Effortil?

- nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. (patrz też punkt 4.4)

- nadciśnienie tętnicze

- nadczynność tarczycy

- guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma)

- jaskra z wąskim kątem

- przerost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu

- choroba wieńcowa

- zdekompensowana niewydolność serca

- kardiomiopatią przerostowa z zawężeniem drogi odpływu komory lewej

- zwężenie zastawek serca lub dużych tętnic

- pierwszy trymestr ciąży

- karmienie piersią


Effortil – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nadwrażliwość (reakcje alergiczne)

Zaburzenia psychiczne:

Niepokój, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego: Drżenia, niepokój ruchowy, ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika:

Zawroty głowy

Zaburzenia serca:

Dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca, tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, kołatanie serca

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Nadmierne pocenie się


Effortil - dawkowanie leku

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: 10-20 kropli trzy razy na dobę.

Dzieci pomiędzy 2 i 6 rokiem życia: 5-10 kropli trzy razy na dobę. Dzieci poniżej 2 roku życia: 2-5 kropli trzy razy na dobę.

10 kropli odpowiada około 5 mg chlorowodorku etylefryny.

Krople doustne Effortil powinny być przyjmowane z płynem. Szczególnie szybkie działanie można osiągnąć, jeżeli produkt leczniczy jest podawany przed posiłkami.


Effortil – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z przyspieszoną czynnością serca (tachykardią), zaburzeniami rytmu serca lub ciężkimi chorobami układu sercowonaczyniowego.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z cukrzycą. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

Stosowanie etylefryny podczas zawodów sportowych skutkuje dodatnim wynikiem badań w kierunku pozaklinicznego stosowania leków (tj. badań antydopingowych).

Produkt leczniczy Effortil w postaci kropli zawiera jako substancje pomocnicze

parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Produkt leczniczy Effortil zawiera pirosiarczyn sodu i może rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.


Przyjmowanie leku Effortil w czasie ciąży

Ciąża

Produktu leczniczego jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3). W drugim i trzecim trymestrze ciąży produkt leczniczy może być stosowany jedynie po wnikliwym rozważeniu ryzyka i korzyści stosowania.

Etylefryna może zaburzać krążenie krwi w macicy i łożysku i powodować zwiotczenie mięśnia macicy.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie można wykluczyć przenikania leku do mleka matki (patrz punkt 4.3).

Nie przeprowadzono badań nieklinicznych ani badań z udziałem ludzi dotyczących wpływu etylefryny na płodność.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki nasercowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w chorobach serca.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.