Dorzolamide + Timolol Genoptim interakcje ulotka krople do oczu, roztwór (0,02g+5mg)/ml 1 but. po 5 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Dorzolamide + Timolol Genoptim krople do oczu, roztwór | (0,02g+5mg)/ml | 1 but. po 5 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Dorzolamidum, Timololum
Podmiot odpowiedzialny: SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Dorzolamide + Timolol Genoptim?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Dorzolamide + Timolol Genoptim

Kiedy stosujemy lek Dorzolamide + Timolol Genoptim?

Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim wskazany jest w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy terapia lekiem betaadrenolitycznym jest niewystarczająca.Jaki jest skład leku Dorzolamide + Timolol Genoptim?

1 ml roztworu zawiera 22,26 mg chlorowordorku dorzolamidu, co odpowiada 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) i 6,83 mg maleinianu tymololu (Timololum), co odpowiada 5 mg tymololu.

Substancje pomocnicze: Każdy ml roztworu zawiera 0,075 mg chlorku benzalkoniowego.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dorzolamide + Timolol Genoptim?

Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim przeciwwskazany jest u chorych z:

· nadreaktywnością dróg oddechowych w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

· bradykardią zatokową blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym,

· ciężką niewydolnością nerek (klirens kretyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną

· nadwrażliwością na jedną lub obie sustancje czynne, bądź którykolwiek składnik preparatu.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substanciji czynnych wchodzących w skład preparatu i nie są charakterystyczne dla leku złożonego.


Dorzolamide + Timolol Genoptim – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas badań klinicznych nie odnotowano występowania działań niepożądanych charakterystycznych dla preparatu Dorzolamide+Timolol Genoptim Dorzolamide/ Timolol NTC. Działania niepożądane były ograniczone do tych, które obserwowano podczas terapii dorzolamidem i (lub) tymololem.

Podczas badań klinicznych Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim podawano 1035 pacjentom. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu miejscowych działań niepożądanych; około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu wystąpienia miejscowej reakcji wskazującej na alergię lub nadwrażliwość (stan zapalny powieki i zapalenie spojówki).

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do lecznictwa zgłoszono następujące działania niepożądane związane z preparatem Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim lub jednym z jego skladnikow czynnych:

[Bardzo często: (≥ 1/10), Często: (≥ 1/100, < 1/10), Niezbyt często: (≥ 1/1000, < 11100) oraz Rzadko: (≥ 1/10000, < 1/1000)]

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: ból głowy*

Rzadko: zawroty głowy*, parestezje*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Często: ból głowy*

Niezbyt często: zawroty głowy*, depresja*

Rzadko: bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci, parestezje*, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, obniżenie libido*, udar mózgu*

Zaburzenia oka:

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu

Bardzo często: uczucie palenia i kłucia

Często: nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie, łzawienie

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko: podrażnienie, w tym zaczerwienienie*, ból*, sklejanie powiek*, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, obniżenie ciśnienia w oku*, odwarstwienia naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Często: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka, w tym zapalenie powieki*, zapalenie rogówki*, zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka*

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)*

Rzadko: opadanie powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Zaburzenia ucha i błędnika:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko: szum w uszach*

Zaburzenia serca

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: zwolnienie czynności serca*,

Rzadko: ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, zaburzenia rytmu*, zastoinowa niewydolność krążenia*, blok serca*, zatrzymanie czynności serca*,

Zaburzenia naczyniowe :

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: omdlenie*

Rzadko: niskie ciśnienie*, obrzęki*, niedokrwienie, mózgu, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu

Często: zapalenie zatok

Rzadko: skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Rzadko: krwawienia z nosa*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: duszność*

Rzadko: skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych z występującymi uprzednio stanami spastycznymi oskrzeli)*, kaszel*

Zaburzenia układu pokarmowego:

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu

Bardzo często: zmiana odczuwania smaku

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: nudności*

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość w ustach*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: nudności*, dyspepsja*

Rzadko: biegunka, suchość w ustach*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry, Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Rzadko: wysypka

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko: łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki lącznej:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu

Niezbyt często: kamica nerkowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko: choroba Peyroniego*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Dorzolamid i Tymolol, krople do oczu

Rzadko: objawy podmiotowe i przedmiotowe ogólnej reakcji alergicznej, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, reakcja anafilaktyczna, skurcz oskrzeli

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często: zmęczenie/osłabienie*

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Niezbyt często: zmęczenie/osłabienie*

* Działania niepożądane, które odnotowano również podczas stosowania preparatu Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim , po wprowadzeniu go do lecznictwa.

Wpływ leku na wyniki badań laboratoryjnych

W badaniach klinicznych nie stwierdzono występowania mających znaczenie kliniczne zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, które byłyby związane ze stosowaniem preparatu Dorzolamide+Timolol Genoptim Dorzolamide/ Timolol NTC.


Dorzolamide + Timolol Genoptim – dawkowanie leku

Dawkowanie

Stosowanie u dzieci:

Skuteczność preparatu Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim u dzieci nie została ustalona.

Bezpieczeństwo stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat nie zostało ustalone. (Informacje dotyczące bezpieczeństawa stosowania u dzieci w wieku ≥ 2 i < 6 lat).

Zalecana dawka u dorosłych (w tym starszych)

Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim dawkuje się po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Jeżeli Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim stosowany jest jednocześnie z innymi kroplami do oczu, przerwa, pomiędzy podaniem kolejnych preparatów powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Sposób podawania

Pacjentów należy pouczyć, aby umyli ręce przed użyciem leku i nie dopuszczali do kontaktu końcówki pojemnika z okiem lub tkankami otaczającymi.

Pacjentów należy również pouczyć, że roztwory okulistyczne, w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, mogą ulec skażeniu powszechnie występującymi bakteriami wywołującymi infekcje oczu. Stosowanie skażonych roztworów okulistycznych może spowodować poważne uszkodzenie oka i w rezultacie utratę wzroku.

Przed wkropleniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe; soczewki można włożyć z powrotem po 15 minutach od użycia leku.

Pacjentów należy pouczyć, aby prawidłowo obchodzili się z buteleczkami z lekiem Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide+Timolol Genoptim.

Instrukcje stosowania

1. Przed użyciem leku po raz pierwszy, należy upewnić się, że zabezpieczenie przed otwarciem opakowania jest nienaruszone.

2. Otworzyć buteleczkę przekręcając nakrętkę w lewo .

3. Odchylić głowę do tyłu i odciągnąć lekko dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4. Odwrócić buteleczkę i delikatnie nacisnąć kciukiem i palcem wskazującym środkową część butelki aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA OKA ANI POWIEKI.

5. W celu zakroplenia drugiego oka, jeżeli jest to zgodne z zaleceniami lekarza, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6. Zakręcić nakrętkę,- tak, aby szczelnie stykała się z buteleczką.


Dorzolamide + Timolol Genoptim – jakie środki ostrożności należy zachować?

Działanie na układ sercowo-naczyniowy i na układ oddechowy

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, preparat Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Zawarty w leku tymolol jest substancją o działaniu beta-adrenolitycznym. Wobec tego te same dzałania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym, np. nasilenie objawów dławicy Prinzmetala, zaostrzenie zaburzeń krążenia obwodowego i ośrodkowego oraz hipotensja.

Ze względu na zawartość tymololu, przed rozpoczęciem leczenia preparatem Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim należy odpowiednio wyrównać niewydolność krążenia. U chorych z zaawansowaną chorobą serca w wywiadzie należy zwrócić uwagę na ewentualne objawy niewydolności krążenia i sprawdzać częstość tętna.

Po podaniu maleinianu tymololu odnotowano występowanie niepożądanych reakcji ze strony układu oddechowego i układu krążenia, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u chorych z astmą oskrzelową oraz, w rzadkich przypadkach, zgonów związanych z niewydolnością krążenia.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano zastosowania preparatu Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim u chorych z niewydolnością wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując lek w tej grupie pacjentów.

Układ immunologiczny i nadwrażliwość na lek

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych miejscowo leków okulistycznych, Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim może się wchłaniać do krążenia ogólnego. Zawarty w leku dorzolamid jest sulfonamidem. Dlatego miejscowe stosowanie leku może wywoływać te same działania niepożądane, co ogólnoustrojowe podawanie sulfonamidów, w tym poważne reakcje, takie jak zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczna nekroliza naskórka. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu.

Miejscowe działania niepożądane, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu, obserwowano podczas stosowania preparatu

Dorzolamide+Timolol Genoptim Dorzolamide/ Timolol NTC . W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć przerwanie stosowania preparatu. Podczas stosowania beta-blokerów u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny, przypadkowy, diagnostyczny lub terapeutyczny kontakt z alergenem. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Terapia współistniejąca

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następujących leków:

· dorzolamid i doustne inhibitory anhydrazy węglanowej

· stosowane zewnętrznie leki blokujące receptory beta-adrenergiczne

Odstawienie leku

Podobnie jak w przypadku beta-blokerów, jeżeli konieczne jest odstawienie tymololu jako leku okulistycznego u pacjentów z chorobą wieńcową, dawki należy zmniejszać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych

U pacjentów z cukrzycą lub hipoglikemią leczenie preparatami blokującymi receptory betaadrenergiczne może maskować objawy hipoglikemii.

Leczenie beta-blokerami może maskować niektóre objawy nadczynności tarczycy. Gwałtowne przerwanie terapii beta-blokerami może spowodować nasilenie objawów choroby.

Terapia beta-blokerami może pogorszyć objawy miastenii.

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy weglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania preparatu kropli do oczu zawierająchych dorzolamid i tymolol nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie, ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego podczas stosowania tego preparatu może być zwiększone.

Inne

Leczenie ostrej jaskry zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania preparatu Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta. U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowym zabiegiem chirurgicznym w wywiadzie, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Należy zachować ostrożność podczas  miejscowego stosowania dorzolamidu u tych pacjentów. Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej, stwierdzano występowanie odwarstwienia naczyniówki oka z jednoczesnym obniżeniem ciśnienia w oku po zabiegach filtracyjnych. Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejsząjącą się reakcję na tymolol w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano znaczących różnic w wartości średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim zawierajako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku. Chlorek benzalkoniowy może odbarwiać miękkie soczewki kontaktowe.


Przyjmowanie leku Dorzolamide + Timolol Genoptim w czasie ciąży

Stosowanie w czasie ciąży

Preparatu Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim nie należy stosować w czasie ciąży.

Dorzolamid

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania preparatu Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim u kobiet będących w ciąży. Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

Kontrolowane badania epidemiologiczne dotyczące ogólnoustrojowych beta-blokerów nie wykazały działań teratogenicznych, niemniej u płodów i noworodków zaobserwowane pewne działania farmakologiczne, takie jak bradykardia. Jeżeli Dorzolamide/ Timolol NTC Dorzolamide + Timolol Genoptim podawany jest kobietom w ciąży aż do czasu porodu, noworodki muszą być poddane ścisłej obserwacji w pierwszych dniach po urodzeniu.

Stosowanie w okresie karmienia piersiq

Nie wiadomo, czy u ludzi dorzolamid przenika do mleka matki. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid, obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Tymolol przenika do mleka kobiety karmiącej. Jeżeli wymagane jest leczenie preparatem Dorzolamide+Timolol Genoptim Dorzolamide/ Timolol NTC, nie zaleca się karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki oftalmologiczne (do oczu)

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w zakażeniach i stanach zapalnych oka, leki zmieniejszające przekrwienie oczu, krople do oczu chroniące, kojące podrażnienia, zwalczające suchość i zmęczenia oczu, sztuczne łzy, leki przeciwalergiczne, przeciwzapalne, stosowane w jaskrze, leki miejscowo znieczulające itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.