Dostępny w większości aptek

 

Diured tabletki | 0,01 g | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Torasemidum
Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Diured?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Diured

Kiedy stosujemy lek Diured?

Obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca, obrzęk płuc, obrzęki pochodzenia wątrobowego, obrzęki pochodzenia nerkowego.


Jaki jest skład leku Diured?

Jedna tabletka zawiera 10 mg torasemidu (Torasemidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Diured?

Diured przeciwwskazany jest w następujących przypadkach:

- nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonylomocznika lub którykolwiek składnik leku,

- zaburzenia czynności nerek z bezmoczem,

- śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe,

- niedociśnienie tętnicze,

- ciąża i laktacja,

- zaburzenia rytmu serca,

- jednoczesne stosowanie z antybiotykami z grupy aminoglikozydów oraz cefalosporyn.


Diured – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z następującą zasadą:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Badania diagnostyczne

Częste (≥1/100, < 1/10)

Zaostrzenie objawów kwasicy metabolicznej, kurcze mięśniowe (szczególnie na początku terapii). Wzrost stężenia we krwi kwasu moczowego i glukozy jak również lipidów (triglicerydów i cholesterolu). Hipokalemia - zwłaszcza przy diecie ubogiej w potas, przy towarzyszących wymiotach, biegunce, stosowaniu dużej ilości środków przeczyszczających, a także w przypadku zaburzeń czynności wątroby.

W zależności od dawki i długości leczenia mogą pojawić się objawy utraty elektrolitów i płynów,

A w szczególności oligemia, hipokalemia i/lub hiponatremia.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadkie (< 1/10000)

Powikłania zakrzepowe spowodowane zagęszczeniem krwi, dezorientacja, zaburzenia krążenia sercowego i centralnego układu nerwowego (włączając niedokrwienie sercowe i mózgowe), co może doprowadzić do np. arytmii serca, dusznicy bolesnej, zawału serca lub omdlenia.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częste (≥1/100, < 1/10)

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. zmniejszenie apetytu, ból żołądka, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia), szczególnie na początku leczenia.

Bardzo rzadkie (< 1/10000)

Zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt częste (≥1/1000, < 1/100)

Zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w osoczu.

U pacjentów z zaburzeniami w odpływie moczu (np. w przypadku przerostu prostaty), może prowadzić do jego zatrzymania i uszkodzenia pęcherza moczowego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częste (≥1/100, < 1/10)

Zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych (np.gamm-GT) we krwi.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadkie (< 1/10000)

Reakcje alergiczne (np. świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło), ciężkie reakcje skórne.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadkie (1/10000)

Zmniejszenie liczby płytek krwi, czerwonych i/lub białych krwinek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częste (≥1/100, < 1/10)

Bóle głowy, zawroty głowy, znużenie, osłabienie (szczególnie na początku leczenia).

Niezbyt częste (≥1/1000, < 1/100)

Suchość w jamie ustnej, parestezja.

Bardzo rzadkie (< 1/10000)

Zaburzenia widzenia, szumy uszne, utrata słuchu.


Diured - dawkowanie leku

Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki należy przyjmować rano popijając niewielką ilością płynów.

Dostępność biologiczna torasemidu nie zależy od przyjmowanych posiłków.

Obrzęki

Zwykle stosuje się doustnie 5 mg 1 raz na dobę. Jeżeli istnieje taka koniczność dawkę można zwiększać stopniowo do 20 mg 1 raz na dobę. W indywidualnych, wyjątkowych przypadkach stosowano dawkę 40 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci

Brak doświadczeń klinicznych w stosowaniu torasemidu w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Stosowanie leku u pacjentów z niewydolnością wątroby

Podczas leczenia torasemidem, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni być pod specjalną kontrolą ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia torasemidu we krwi.


Diured – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem leczenia torasemidem należy przywrócić równowagę wodno- elektrolitową (hipoglikemia, hipotermia, hipowolemia) i usunąć przyczynę zaburzeń w oddawaniu moczu.

Podczas długotrwałego leczenia torasemidem zaleca się regularną kontrolę gospodarki wodno-elektrolitowej, stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Zaleca się dokładną kontrolę pacjentów ze skłonnością do zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) i skazy moczanowej.

U pacjentów z utajoną lub jawną cukrzycą należy kontrolować metabolizm węglowodanów.

4.5


Przyjmowanie leku Diured w czasie ciąży

Brak danych na temat wpływu torasemidu na zarodek i płód ludzi. W badaniach na szczurach nie wykazano działania teratogennego. Po podaniu dużych dawek ciężarnym królikom, obserwowano wady rozwojowe płodów. Brak danych dotyczących wydzielania leku do mleka matki. Torasemid jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki moczopędne

    W tej kategorii znajdziesz leki moczopędne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przeciwdziałaniu i leczeniu obrzęków.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.