Dostępny w większości aptek

 

Diclac 150 Duo tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 0,15 g | 20 tabl.

Rodzaj: lek na receptę | import równoległy
Substancja czynna: Diclofenacum natricum
Podmiot odpowiedzialny: INPHARM SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plTen produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Diclac 150 Duo

Uwaga! Zachowaj ulotkę! Informacja na opakowaniu bezpośrednim w języku obcym., tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu (Diclofenacum natricum)

? Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

? Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diclac 150 Duo

5. Jak przechowywać lek Diclac 150 Duo

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Diclac 150 Duo zawierają jako substancję czynną dikiofenak sodowy - lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Dikiofenak zmniejsza ból, obrzęk i gorączkę, spowodowane przez proces zapalny.

? choroby zwyrodnieniowej stawów,

? bolesnego miesiączkowania.

? Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dikiofenak lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 ?Inne informacje").

? Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca.

? Jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

? Jeśli u pacjenta występują objawy zaburzeń dotyczących przewodu pokarmowego lub w przeszłości stwierdzono u niego chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację.

? Jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia czynności serca, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, obrzęki nóg.

? Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi lub inne choroby krwi, w tym rzadko występująca porfiria wątrobowa.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Diclac 150 Duo z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Diclac 150 Duo może zmniejszać objawy zakażenia (takie jak ból głowy, gorączka) i w ten sposób utrudniać prawidłowe rozpoznanie. Podczas badań lekarskich należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.

? wysypka i (lub) zmiany w obrębie błon śluzowych

Stosowanie leku Diclac 150 Duo u pacjentów w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania leku Diclac 150 Duo u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

? litu i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leków stosowanych w leczeniu depresji);

? innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (takich jak ibuprofen, naproksen, ketoprofen, kwas acetylosalicylowy);

? doustnych leków przeciwcukrzycowych;

? antybiotyków z grupy chinolonów (leków przeciwbakteryjnych stosowanych w leczeniu zakażeń);

? fenytoiny (leku stosowanego w leczeniu napadów padaczkowych).

Ciąża i karmienie piersią

Diklofenak może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Pacjenci, u których podczas stosowania diklofenaku występują zaburzenia widzenia, zawroty głowy, senność lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nie powinni prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DICLAC 150 DUO

Dawkowanie u dorosłych

Leku Diclac 150 Duo nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Sposób podawania

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diclac 150 Duo

Pominięcie przyjęcia dawki leku Diclac 150 Duo

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane występujące często (częściej niż u 1 na 100. ale rzadziej niż ul na 10 osób): Działania niepożądane występujące rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DICLAC 150 DUO

? Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E 172) warstwa o przedłużonym uwalnianiu: laktoza jednowodna, hypromeloza, magnezu stearynian.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Wytwórcy:

Importer równoległy:

Przepakowano w: 04-458 Warszawa

DĄMCO Poland Sp. z o.o. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne stosowane w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów oraz mięśni, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.