Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Detreomycyna 1% maść | 0,01 g/g | 5 g | tuba

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Chloramphenicolum
Podmiot odpowiedzialny: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Detreomycyna 1%

Kiedy stosujemy lek Detreomycyna 1%?

Miejscowe leczenie ropnych chorób skóry zakażonej drobnoustrojami opornymi na leczenie innymi antybiotykami.


Jaki jest skład leku Detreomycyna 1%?

1 g leku zawiera 10 mg chloramfenikolu (Chloramphenicolum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: lanolina, olej arachidowy Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Detreomycyna 1%?

Nie należy stosować produktu leczniczego: - w nadwrażliwości na chloramfenikol, olej arachidowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; - w okresie ciąży i karmienia piersią; - u noworodków i dzieci w wieku do 11 lat; - u pacjentów z chorobami wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek; - u pacjentów z chorobami szpiku kostnego, zaburzeniami hemopoezy lub z nieprawidłowym składem krwi w wywiadzie; - zapobiegawczo; - w nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję, gdyż produkt leczniczy zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych).

Detreomycyna 1% – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Bardzo często ? 1/10 Często ?1/100 do < 1/10 Niezbyt często ?1/1 000 do < 1/100 Rzadko ?1/10 000 do < 1/1 000 Bardzo rzadko < 1/10 000 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Może wystąpić podrażnienie w postaci zaczerwienienia, kłucia, świądu, obrzęk angioneurotyczny, zapalenie skóry oraz skórne reakcje uczuleniowe, które są wskazaniem do odstawienia leku (pokrzywka, rumień). Może wystąpić nadkażenie drożdżakami. W rzadkich przypadkach podczas miejscowego stosowania chloramfenikolu opisywano uszkodzenie szpiku kostnego z anemią aplastyczną włącznie i nieprawidłowy skład krwi. 4.9. Przedawkowanie Brak danych.

Detreomycyna 1% – dawkowanie leku

Podanie na skórę Dawka zależy od rozległości i umiejscowienia chorobowo zmienionego miejsca. Wyciśniętą na gazę cienką warstwę maści nakłada się na oczyszczoną, zmienioną chorobowo skórę raz do 3 razy na dobę co 6 do 8 godzin. Nie należy stosować produktu dłużej niż przez 14 dni. Dzieci Nie stosować u noworodków i dzieci w wieku do 11 lat. Stosowanie miejscowe chloramfenikolu w okresie dojrzewania powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.

Detreomycyna 1% – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie stosować dłużej niż jest to konieczne, tj. do ustąpienia objawów. Stosowanie produktu przez okres dłuższy niż 14 dni lub na rozległą powierzchnię skóry, zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych chloramfenikolu. Należy unikać powtórnego leczenia produktem zawierającym chloramfenikol. Nie należy stosować produktu leczniczego jednocześnie z innymi lekami, które mogą powodować zahamowanie czynności szpiku kostnego. Nie stosować z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji, patrz punkt 4.5. Produkt leczniczy zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych). Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego produktu. Ze względu na zawartość lanoliny produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Przyjmowanie leku Detreomycyna 1% w czasie ciąży

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Czy homeopatia działa?

Leki i farmacja

Czy homeopatia działa?

Homeopatia zaliczana jest to metod medycyny niekonwencjonalne. Jej działanie oparte jest na tzw. "prawie podobieństw", które mówi o tym, że chcąc zwal...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.