Dostępny w ponad połowie aptek

 

Debridat granulat do sporządzania zawiesiny doustnej | 7,87 mg/g | 250 ml | butelka

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Trimebutinum
Podmiot odpowiedzialny: PFIZER EUROPE MA EEIG

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plTen produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Debridat

Kiedy stosujemy lek Debridat?

Leczenie objawowe:

- zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych związanych z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego;

- bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.


Jaki jest skład leku Debridat?

1 ml zawiesiny zawiera: 4,8 mg trimebutyny (Trimebutinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Debridat?

Stosowanie produktu Debridat jest przeciwwskazane:

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.


Debridat – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W czasie badań klinicznych opisywano rzadkie przypadki reakcji skórnych.

Istnieje ryzyko reakcji alergicznych ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej.


Debridat - dawkowanie leku

Przed zastosowaniem należy sporządzić zawiesinę doustną poprzez uzupełnienie zawartości butelki niegazowaną wodą mineralną do zaznaczonej kreski i wstrząsnąć butelką w celu wymieszania produktu.

Stosowanie u pacjentów dorosłych

Dawka wynosi zwykle 1 miarkę (15 ml zawiesiny) – 3 razy na dobę.

W wyjątkowych przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 6 miarek 15 ml zawiesiny.

Stosowanie u dzieci

Zazwyczaj stosuje się dawkę 1 ml/kg mc./dobę w 2-3 dawkach podzielonych.

Przy każdym podaniu dawkę odmierza się w zależności od masy ciała, według której skalibrowana jest miarka z podziałką w kilogramach. Każda jednostka podziałki na miarce odpowiada dawce, która ma zostać podana jednorazowo na kg masy ciała; na przykład kreska z zaznaczoną liczbą 10 odpowiada dawce podawanej jednorazowo dziecku ważącemu 10 kg.

Zaleca się przelać zawartość miarki do butelki z pokarmem, na łyżkę lub do szklanki i natychmiast podać produkt dziecku do picia. U niemowląt można go dodać do butelki z wodą lub mlekiem. Energicznie wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem.

Przykładowe dawkowanie:

-

poniżej 6 miesięcy:

1 miarka 2,5 ml zawiesiny 2 do 3 razy na dobę;

-

od 6 do 12 miesięcy:

1 miarka 5 ml zawiesiny 2 razy na dobę;

-

od 1 do 5 lat:

1 miarka 5 ml zawiesiny 3 razy na dobę;

-

powyżej 5 lat:

1 miarka 10 ml zawiesiny 3 razy na dobę.


Debridat – jakie środki ostrożności należy zachować?

U pacjentów z cukrzycą należy uwzględnić zawartość sacharozy w produkcie: 0,6 g/ml, czyli około 0,20 g na jednostkę podziałki (przykład: jednostka podziałki odpowiadająca 15 kg masy ciała odpowiada zawartości 3 g sacharozy).

Ze względu na zawartość sacharozy produkt jest przeciwwskazany u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy, lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.


Przyjmowanie leku Debridat w czasie ciąży

Badania na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek działania teratogennego. Brak obecnie wystarczających danych, które pozwoliłyby ocenić wpływ trimebutyny podawanej w okresie ciąży na powstanie wad wrodzonych lub toksyczne działanie na płód.

Z tego powodu, jako środek ostrożności, nie zaleca się stosowania trimebutyny w czasie pierwszego trymestru ciąży. Nie przewiduje się wystąpienia szkodliwego działania na organizm matki lub dziecka, jednak zastosowanie trimebutyny w czasie drugiego lub trzeciego trymestru ciąży można rozważyć jedynie w razie konieczności.

Karmienie piersią jest możliwe w czasie leczenia trimebutyną.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Decyzje i komunikaty GIF

W ciągu ostatnich 22 miesięcy wycofano z obrotu opakowania następujących serii:

  •   numer serii: 3876, data ważności: 04.2022
  •   numer serii: 3875, data ważności: 04.2022
  •   numer serii: 3874, data ważności: 04.2022
  •   numer serii: 3863, data ważności: 01.2022

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.