Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Chlorchinaldin maść | 0,03 g/g | 20 g

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Chlorquinaldolum
Podmiot odpowiedzialny: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Chlorchinaldin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Chlorchinaldin

Kiedy stosujemy lek Chlorchinaldin?

Produkt leczniczy jest wskazany w miejscowym leczeniu ropnych stanów zapalnych skóry pochodzenia bakteryjnego oraz zapaleniu błony śluzowej nosa, w zakażeniach drobnoustrojami wrażliwymi na chlorchinaldol.Jaki jest skład leku Chlorchinaldin?

1 g maści zawiera 30 mg chlorchinaldolu (Chlorquinaldolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan metylu i lanolina.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Chlorchinaldin?

Nie należy stosować produktu:

- w nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu wymienioną w punkcie 6.1, lub na jej pochodne (np. kliochinol);

- w I trymestrze ciąży;

- u dzieci w wieku do 12 lat;

- w żylakowatych owrzodzeniach podudzi; - zapobiegawczo;

- długotrwale.


Chlorchinaldin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: przemijające podrażnienie skóry, wysuszenie, zaczerwienie, uczucie swędzenia lub pieczenia, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia układu immunologicznego: odczyny uczuleniowe


Chlorchinaldin – dawkowanie leku

Podanie na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione pokrywać 2 lub 3 razy na dobę cienką warstwą maści i w razie konieczności nakładać opatrunek okluzyjny.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.


Chlorchinaldin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie należy stosować produktu jednocześnie z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji opisanych w punkcie 4.5.

Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania produktu.

Chronić oczy i błony śluzowe, z wyjątkiem błony śluzowej nosa, przed kontaktem z produktem.

Jeśli po kilku dniach stosowania produktu objawy choroby nie ustąpią, należy zastosować inne leczenie.

W przypadku stosowania produktu zgodnie z zaleceniami, wystąpienie ogólnych działań niepożądanych chlorchinaldolu, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zapalenie wielonerwowe jest mało prawdopodobne.

W razie wystąpienia objawów neurologicznych, zaburzenia widzenia należy zaprzestać stosowania produktu.

Z powodu zawartości lanoliny w produkcie, może wystąpić miejscowa reakcja alergiczna (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Z powodu zawartości parahydroksybenzoesanu metylu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Chlorchinaldin w czasie ciąży

Nie stosować w I trymestrze ciąży.

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego w późniejszym okresie ciąży, w każdym przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży należy rozważyć, czy korzyści wynikające z podania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania.

W badaniach doświadczalnych na zwierzętach nie odnotowano działania teratogennego i embriotoksycznego chlorchinaldolu. Występowało natomiast okołourodzeniowe zmniejszenie masy ciała u wszystkich badanych gatunków zwierząt doświadczalnych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 4831201

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.