Cavinton Forte interakcje ulotka tabletki 0,01 g 30 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Cavinton Forte tabletki | 0,01 g | 30 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Vinpocetinum
Producent: GEDEON RICHTER PLC.



Opis produktu Cavinton Forte

Kiedy stosujemy lek Cavinton Forte?

• Leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego, w tym stany po udarze niedokrwiennym i otępienia naczyniopochodnego.

• Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego.

• Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka.

• Leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.



Jaki jest skład leku Cavinton Forte?

1 tabletka zawiera 10 mg winpocetyny (Vinpocetinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 83 mg.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cavinton Forte?

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

• Produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży.

• Produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.

• Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

• Ostra faza udaru krwotocznego.

• Ciężka choroba niedokrwienna serca.

• Ciężkie zaburzenia rytmu serca.


Cavinton Forte – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Wymienione poniżej działania niepożądane pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania, określoną w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥

1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (≥1/10 000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko (0,07 %): leukopenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (0,9%): zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie. Objawy te mogą być związane z chorobą podstawową.

Zaburzenia serca

Niezbyt często (0,1%): obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca. Objawy te występowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie produktu leczniczego Cavinton Forte.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (0,8 %): zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często (0,6 %): nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej. Rzadko: bóle brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często (0,52 %): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (0,2 %): alergiczne odczyny skórne.


Cavinton Forte – dawkowanie leku

Dawkowanie

Produkt leczniczy Cavinton Forte stosuje się doustnie: 1 tabletkę (10 mg) trzy razy na dobę (30 mg).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Nie należy podawać produktu leczniczego dzieciom ze względu na brak wystarczających danych klinicznych w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po posiłkach.


Cavinton Forte – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG u pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u osób jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT.

W przypadku pacjentów z nietolerancją laktozy należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka 10 mg produktu leczniczego Cavinton Forte zawiera 83 mg laktozy.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.


Przyjmowanie leku Cavinton Forte w czasie ciąży

Stosowanie winpocetyny w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Ciąża

Winpocetyna przenika przez barierę łożyska, przy czym jej stężenie w łożysku i we krwi płodu jest mniejsze niż we krwi matki. Nie obserwowano teratogennego ani embriotoksycznego działania winpocetyny podawanej kobietom w ciąży. W badaniach na zwierzętach, które otrzymywały duże dawki winpocetyny, w niektórych przypadkach zaobserwowano krwawienie z łożyska a także poronienie, prawdopodobnie na skutek zwiększonego przepływu krwi przez łożysko.

Karmienie piersią

Winpocetyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Badania ze znakowaną winpocetyną wykazały, że radioaktywność w mleku była dziesięciokrotnie wyższa niż we krwi.

W ciągu 1 godziny 0,25% podanej dawki winpocetyny przenika do mleka. Stosowanie u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane, ponieważ winpocetyna przenika do mleka kobiecego i brak jest wiarygodnych danych dotyczących jej wpływu na niemowlęta karmione piersią.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Statystyki Cavinton Forte

8.1 to ilość o jaką uległa zmianie sprzedaż zakupionych produktów w zestawie leki stosowane w chorobach układu nerwowego w ciągu trzech lat. Największą ilością sprzedaży charakteryzują się wymienione rejony: opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Okres z liczbą najniższej sprzedaży różni się od okresu z największą liczbą sprzedanych opakowań o 71.08%.

Cavinton Forte - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Mazowieckie, śląskie, wielkopolskie to województwa, w których lek Cavinton Forte był poszukiwany z całą pewnością najczęściej. Możemy również udzielić wiadomości na temat miejscowości, w których najwięcej użytkowników szuka Cavinton Forte. Są to wskazane miasta: Bielsko-Biała, Poznań, Warszawa.

Można poza tym powiedzieć, iż lek Cavinton Forte zalicza się do kategorii leki stosowane w chorobach układu nerwowego. Wymieniona grupa znajduje się w 20% przeprowadzanych zapytań na stronie internetowej https://ktomalek.pl. Ze statystyk dostępnych w serwisie KtoMaLek.pl wynika, iż województwo mazowieckie to region, w którym wyszukuje się grupy leki stosowane w chorobach układu nerwowego. Jeżeli poszukujecie środków z tożsamej samej kategorii, to są nimi m. In.: Cavinton, Vicebrol, Vicebrol forte (WIĘCEJ).

Substancje czynne leku Cavinton Forte?

W skład leku Cavinton Forte wchodzi substancja czynna Vinpocetinum. Pośród leków w bazie wyszukiwarki leków KtoMaLek.pl taką samą substancję czynną posiada następująca liczba towarów: 2.21%.

Jaka jest dostępność leku Cavinton Forte?

Na terenie naszego kraju lek Cavinton Forte ma na stanie mniejszość aptek. Możemy więc powiedzieć bez cienia wątpliwości, iż są to leki trudno dostępne.

Czy Cavinton Forte jest lekiem refundowanym?

Cavinton Forte nie jest lekiem refundowanym.

Czy Cavinton Forte jest lekiem na receptę?

Cavinton Forte jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na witrynie KtoMaLek powinieneś wiedzieć, iż podczas kupowania leku w aptece musisz posiadać przy sobie receptę.


Cavinton Forte opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: