Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż,
gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź
potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj
on‑line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz
w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Znajdź teraz najbliższe apteki

Zaparcia u dzieci a makrogole – bezpieczeństwo stosowania

Materiał informacyjny

Redakcja KtoMaLek.pl 2021-03-29 15:05
Zaparcia u dzieci a makragole

Znaczna większość zaparć u dzieci to zaparcia funkcjonalne. Roztwór glikolu polietylenowego (PEG) jest osmotycznym środkiem przeczyszczającym stosowanym jako lek pierwszego wyboru w leczeniu zaparć w każdej grupie wiekowej. W przypadku dzieci makrogole są skuteczne i bezpieczne, czego dowodzą wyniki metaanaliz.

Zaparcia u dzieci

Okresowo zaparcia występują u 30 proc. dzieci, a długotrwale u 3-10 proc. Do najczęstszych objawów zaparć należą: wypróżnienia rzadsze niż 2 razy w tygodniu, oddawanie twardych, suchych stolców, brudzenie bielizny oraz ból przy defekacji. U części może też wystąpić charakterystyczna postawa: dziecko przerywa zabawę, wspina się na palce, zastyga w bezruchu, krzyżuje nogi, a po ustąpieniu uczucia parcia na stolec wraca do zabawy. U części dzieci zaparciom może towarzyszyć niewielka domieszka krwi na stolcu. U pacjentów pediatrycznych często dochodzi do powstania błędnego koła związanego z powstaniem zaparć: wstrzymywanie defekacji sprzyja odwodnieniu stolca i powstawaniu twardego stolce, który powoduje ból przy oddawaniu i prowadzi do unikania defekacji. U dzieci w powstawaniu zaparć dużą rolę odgrywa komponenta psychiczna.

Leczenie

Ważną rolę w leczeniu zaparć ma konsekwencja w leczeniu. Im dłużej dziecko ma zaparcia, tym trudniejszy jest powrót do normalnego stanu. W związku z tym leczenie należy zacząć odpowiednio wcześnie. Dzieciom spożywającym pokarmy stałe często zaleca się stosowanie środków przeczyszczających, przy jednoczesnej zmianie diety i stylu życia. W momencie, kiedy doszło już do zaparcia i stolca nie ma już od kilku dni, należy od razu rozpocząć leczenie farmakologiczne. Docelowo stolec powinien mieć konsystencję pasty do zębów. 

W pierwszym okresie leczenia zaparcia problem brudzenia bielizny może się nasilić. Po zwalczeniu zaparcia u dziecka ważne jest, aby zapobiec ich nawrotom. W zapobieganiu powstawania zaparć dużą rolę odgrywa zmiana stylu życia. Warto zwiększyć ilość przyjmowanych płynów, ale nie słodkich i gazowanych, najlepiej wody mineralnej. Ważna jest prawidłowa dieta, bogata w owoce i warzywa, oraz zintensyfikowanie ruchu. Ponieważ u dzieci dużą rolę odgrywa komponenta psychiczna, należy stosować trening defekacji, unikać pośpiechu przy korzystaniu z toalety, zlokalizować źródło stresu i wyeliminować je. 

Według wytycznych NASPGHAN oraz ESPGHAN makrogole są lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zaparcia czynnościowego u dzieci.  Zaleca się podawanie ich w dawce 1–1,5 g/kg m.c./24 godz. przez 3–6 dni. PEG można też stosować długoterminowo jako terapię podtrzymującą. W terapii podtrzymującej zalecana dawka PEG to 0.2–0.8 g/kg/dzień.

Makrogole u dzieci – skuteczność

Lekiem pierwszego wyboru jest glikol polietylenowy (PEG), czyli różne dostępne w aptekach makrogole. Na drugim miejscu znajduje się laktuloza. Pozostałe leki powinno się stosować wyłącznie doraźnie. Makrogole powodują, że w świetle jelita znajduje się większa ilość wody, która zmiękcza i rozrzedza masy kałowe. Pozwala to uzyskać prawidłową konsystencję stolca i ułatwia wypróżnienia. Makrogole u dzieci są dobrze tolerowane i można stosować je przewlekle, nawet latami.

Skuteczność stosowania makrogoli u dzieci potwierdzono w wielu badaniach klinicznych z randomizacją. Metaanaliza przeprowadzona przez Chen et al. analizuje 10 badań klinicznych. Ilość wypróżnień w ciągu tygodnia po zakończeniu leczenia nie różniła się pomiędzy dziećmi przyjmującymi PEG lub inne środki wypróżniające. Jednak inne oceniane parametry w różnym czasie przyjmowania PEG i innych środków wypróżniających sugerują, że PEG są bardziej skuteczne niż inne środki, tj.  laktuloza, mleko czy magnez. PEG oceniono jako najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną dostępną opcję.

Z kolei Cranswisck et al. do swojej metaanalizy włączył 15 badań zbierających dane od ponad 1300 pacjentów pediatrycznych. Zarówno PEG, jak i PEG z elektrolitami były bardziej skuteczne niż placebo i zwiększały liczbę wypróżnień o odpowiednio 2,2 i 2,3. W dodatku badania sugerowały większą skuteczność PEG niż innych środków na wypróżnienia, chociaż wyniki nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej. Bezpośrednie porównanie pomiędzy PEG z elektrolitami i PEG wykazało brak różnicy między tymi dwoma formułami. PEG bez elektrolitów był łatwiejszy do podania, przez co preferowany jako pierwsza opcja terapeutyczna. To badanie potwierdziło, że PEG jest bezpieczny, skuteczny i że powinien być stosowany jako leczenie pierwszego wyboru u dzieci.

Makrogole u dzieci a bezpieczeństwo

Makrogole mają wiele zalet.  Nie wchłania się z jelita, nie ulegają fermentacji w jelicie, nie drażnią jego śluzówki, niepobudzania układu nerwowego.  Nie powodują też zaburzeń elektrolitowych ani innych poważnych niepożądanych skutków ubocznych. W całości są wydalane wraz z kałem. Z tego powodu modyfikowanie zalecanych dawek, w razie takiej konieczności, jest dopuszczalne i bezpieczne. PEG można stosować nawet u dzieci poniżej 2 roku życia.

Chen et al. przeanalizowała działania niepożądane przy przyjmowaniu PEG zgłoszone w badaniach klinicznych. Obejmowały one biegunkę, ból brzucha, nudności lub wymioty, ból i wysiłek przy wypróżnianiu, wzdęcia, twardą konsystencję stolca i krwawienie z odbytu. Przy przyjmowaniu makrogoli były one rzadsze niż przy przyjmowaniu innych leków wypróżniających. W badaniu z 2018 roku Cranswick et al. w 14 z 15 analizowanych badań oceniał jak PEG było tolerowane, a pięć badań zapewniło dodatkowo dane dotyczące bezpieczeństwa. PEG i PEG z elektrolitami były lepiej tolerowane niż inne środki wypróżniające, w tym laktuloza, magnez czy parafina. Związane z leczeniem efekty uboczne były głównie dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, tj. bóle brzucha, biegunka i nudności. PEG był lepiej tolerowany i w mniejszym stopniu powodował nudności u dzieci. Bardzo rzadkie były poważne efekty uboczne.

Podsumowanie

U 50-90% dzieci zaparcie można wyleczyć w zależności od determinacji rodziców. PEG jest środkiem bezpiecznym i zalecanym jako terapia pierwszej linii w leczeniu zaparcia u dzieci. Nie powoduje on poważnych skutków ubocznych, ale może wywoływać objawy biegunki czy bóle brzucha. PEG charakteryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa, dzięki temu może być stosowany długotrwałe, nawet przez lata, a jego dawkę można modyfikować w zależności od potrzeb. Skuteczność i działanie PEG zostało potwierdzone w wielu badaniach randomizowanych z grupą kontrolną i w metaanalizach przeprowadzonych na pediatrycznej grupie pacjentów. Przeczytaj więcej o tym, jaką dietę stosować przy zaparciach u dzieci.
 
Lek. med. Magdalena Mroczek
 
MAT-PL-2100406-1.0-02.2021
 
Literatura:
1. NICE Guidelines Constipation in children and young people: diagnosis and management guidelines[dot]co.uk/paediatrics/nice-constipation-in-children-guideline/210505.article
2. M.M. Tabbers, C. DiLorenzo, M.Y. Berger, C. Faure, M.W. Langendam, S. Nurko, A. Staiano, Y. Vandenplas, and M.A. Benninga. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children: Evidence-Based Recommendations From ESPGHAN and NASPGHAN. JPGN 2014;58: 258–274
3. Koppen IJ, Lammers LA, Benninga MA, Tabbers MM. Management of Functional Constipation in Children: Therapy in Practice. Paediatr Drugs. 2015;17(5):349-360. doi:10.1007/s40272-015-0142-4
4. Albrecht P. Czynnościowe zaparcie stolca u dzieci. Forum pediatrii praktycznej. 9 grudnia 2019. NR 30 (Grudzień 2019)
5. Chen SL, Cai SR, Deng L, et al. Efficacy and complications of polyethylene glycols for treatment of constipation in children: a meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2014;93(16):e65. doi:10.1097/MD.0000000000000065
6. Lyseng-Williamson KA. Macrogol (polyethylene glycol) 4000 without electrolytes in the symptomatic treatment of chronic constipation: a profile of its use [published correction appears in Drugs Ther Perspect. 2019;35(1):49]. Drugs Ther Perspect. 2018;34(7):300-310. doi:10.1007/s40267-018-0532-0
7. Cranswick et al., Pediatr Ther 2018, 8:2 DOI: 10.4172/2161-0665.1000344
 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dulcobis, 10 mg, czopki. Jeden czopek zawiera 10 mg bisakodylu (Bisacodylum). Substancje pomocnicze: tłuszcz stały (Witepsol W 45). Wskazania do stosowania: Dorośli, młodzież i dzieci: krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć; Dorośli: w przygotowaniu do badań diagnostycznych, w leczeniu przed i pooperacyjnym, w stanach wymagających ułatwienia defekacji. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na bisakodyl lub substancję pomocniczą; niedrożność jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami zapalnymi jelit; silne bóle brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób; dzieci poniżej 10 lat. Dulcobis jest również przeciwwskazany w stanach, w których może występować zaburzenie równowagi elektrolitowej np. w stanach ciężkiego odwodnienia. {ChPL 05/2019} Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Dulcobis, 5 mg, tabletki dojelitowe. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu (Bisacodylum). Substancje pomocnicze: laktoza 33,2 mg, sacharoza 23,4 mg. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć. W przygotowaniu do badań diagnostycznych, w leczeniu przed i pooperacyjnym, w stanach wymagających ułatwienia defekacji. Przeciwwskazania: Dulcobis jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami zapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób. Dulcobis jest również przeciwwskazany w stanach ciężkiego odwodnienia oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na bisakodyl lub jakikolwiek inny składnik produktu. W przypadku rzadkich chorób genetycznych, w których występuje nietolerancja składnika pomocniczego produktu, stosowanie produktu jest przeciwwskazane. (ChPL 12/2017) Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Bisakodyl działa szybciej od zalecanych przez Wielką Internę środków stosowanych doustnie w zaparciach. Dąbrowski A. Objawy chorób układu pokarmowego. Zaparcia. Wielka Interna Gastroenterologia cz. I Medical Tribune Polska. Warszawa 2010: 31-35. Szybkość działania porównano na podstawie https://indeks.mp.pl

DulcoSoft – wyrób medyczny. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją stosowania.


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów