Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 90 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Bazetham Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 90 tabl.

od 0 , 00  do 66 , 92

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Bazetham Retard cena

66,92Opis produktu Bazetham Retard

Wskazania

Objawy dotyczące dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH)).Skład

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku, co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny.


Przeciwwskazania

-Nadwrażliwość na tamsulosynę, w tym obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu leku lub nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie.

-Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.


Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy (1,3%)

ból głowy

omdlenia

  

Zaburzenia oka

    

zamazane widzenie, zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

 

kołatanie serca

   

Zaburzenia naczyniowe

 

hipotonia ortostatyczna

   

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

zapalenie błony śluzowej nosa

  

krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

 

zaparcia, biegunka, nudności, wymioty

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

wysypka, świąd, pokrzywka

obrzęk naczynioruchowy

zespół Stevensa-Johnsona

rumień wielopostaciowy, zapalenie skóry złuszczające

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia wytrysku, ejakulacja wsteczna, brak ejakulacji

  

priapizm

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

astenia

   

W okresie po wprowadzeniu do obrotu, z leczeniem tamsulosyną powiązano sytuację zwężenia źrenicy w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy, znaną jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:oprócz działań niepożądanych wymienionych powyżej, następujące zostały zgłoszone w związku ze stosowaniem tamsulosyny:

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: migotanie przedsionków, arytmia, tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana: duszność

Ponieważ działania te były zgłaszane spontanicznie z całego świata po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, nie można wiarygodnie ustalić ich częstości, roli i związku przyczynowego z tamsulosyną.


Dawkowanie

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu na dobę. 

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby łagodnymi do umiarkowanych.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tamsulosyny u dzieci poniżej 18 lat nie zostało określone.

Sposób podawania

Tabletka może być przyjmowana niezależnie od jedzenia i należy ją połknąć w całości, nie należy jej przegryzać ani żuć, ponieważ zaburza to funkcję przedłużonego uwalniania substancji czynnej.


Środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów receptora α1-adrenergicznego, podczas leczenia tamsulosyną mogą wystąpić w pojedynczych przypadkach spadki ciśnienia tętniczego krwi, co w rzadkich przypadkach może prowadzić do omdlenia. Po wystąpieniu pierwszych objawów niedociśnienia (zawroty głowy, uczucie osłabienia), pacjent powinien usiąść lub położyć się i pozostać w takiej pozycji do czasu ustąpienia objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosyną, należy zbadać pacjenta w celu wykluczenia innych chorób mogących powodować takie same objawy jak łagodny rozrost gruczołu krokowego. Wskazane jest uprzednie przeprowadzenie badania per rectum oraz, w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate specific antygen – PSA). Badania te powinny być następnie okresowo powtarzane.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), dlatego w tej grupie pacjentów lek należy stosować ostrożnie.

Podczas stosowania tamsulosyny rzadko opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego. W razie wystąpienia obrzęku należy niezwłocznie przerwać leczenie, pacjenta poddać obserwacji aż do czasu ustąpienia obrzęku i nie podawać powtórnie tamsulosyny.

Podczas operacji usunięcia zaćmy u niektórych pacjentów przyjmujących lub leczonych w przeszłości tamsulosyną zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intra-operative Floppy Iris Syndrom, IFIS – typ zespołu małej źrenicy). Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może zwiększyć ryzyko powikłań podczas wykonywania oraz po operacji. 

Istnieją pojedyncze doniesienia o celowości odstawienia tamsulosyny na 1-2 tygodni przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia zaćmy, ale ani korzyści wynikające z takiego postępowania ani czas, w którym należy przerwać podawanie leku nie zostały ustalone. Donoszono również o przypadkach IFIS u pacjentów, którzy zaprzestali przyjmowania tamsulosyny przez dłuższy okres przed operacją.

Nie zaleca się rozpoczynania leczenia tamsulosyną u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia zaćmy. Podczas kwalifikacji do zabiegu operacyjnego chirurdzy operujący zaćmę i okuliści powinni zebrać wywiad, czy pacjenci z zaplanowanymi zabiegami usunięcia zaćmy są lub byli leczeni tamsulosyną, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków w razie wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas operacji.

U pacjentów o fenotypie charakteryzującym się słabą aktywnością metaboliczną cytochromu CYP2D6 tamsulosyny chlorowodorku nie należy podawać jednocześnie z silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4. 

Tamsulosyny chlorowodorek należy stosować ostrożnie w połączeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4.


Przyjmowanie leku Bazetham Retard w czasie ciąży

Tamsulosyna nie jest wskazana do stosowania przez kobiety.

W krótkoterminowych i długoterminowych badaniach klinicznych z tamsulosyną zaobserwowano zaburzenia ejakulacji. O zdarzeniach zaburzeń ejakulacji, ejakulacji wstecznej i braku ejakulacji donoszono po wprowadzeniu leku do obrotu.


Zamienniki leku Bazetham Retard

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 9 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 17,27 zł.

Tamsulosin Genoptim interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Tamsulosin Genoptim

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


49,65 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


51,04 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 90 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


66,91 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


67,60 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 90 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 90 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


67,60 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


67,72 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


69,70 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


70,89 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 90 kaps.

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 90 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


71,00 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki urologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, w tym zaburzeń nietrzymania moczu oraz leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach dróg moczowych, a także w leczeniu chorób męskich narządów płciowych, w tym zaburzeń erekcji oraz w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak dbać o swoją wątrobę?

Zdrowie

Jak dbać o swoją wątrobę?

Wątroba odpowiada za wiele funkcji w naszym organizmie. Niestety nasz tryb życia może zaburzać pracę wątroby. Gdy działa ona nieprawidłowo, zaczyna wy...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: