Auroverin MR interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,2 g 30 kaps.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Auroverin MR kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,2 g | 30 kaps.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Mebeverini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Auroverin MR?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Auroverin MR

Kiedy stosujemy lek Auroverin MR?

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Objawowe leczenie zespołu jelita drażliwego.


Jaki jest skład leku Auroverin MR?

Każda kapsułka zawiera 200 mg mebeweryny chlorowodorku.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda kapsułka zawiera do 23.81 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz CHPL : punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Auroverin MR?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w CHPL w punkcie 6.1


Auroverin MR – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Odnotowano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu do obrotu. Na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości ich występowania.

Odnotowano głównie reakcje nadwrażliwości, które nie ograniczały się jedynie do występowania na skórze.

Zaburzenia układu immunologicznego: Nadwrażliwość (reakcje anafilaktyczne).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wysypka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Auroverin MR - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat

Jedna kapsułka 200 mg dwa razy na dobę, przyjmowane jedna rano i jedna wieczorem.

Nie ma ryzyka dla bezpieczeństwa dalszego stosowania przez okres do 1 roku. Jednak po osiągnięciu pożądanego efektu po kilku tygodniach dawka może być stopniowo zmniej szana.

W przypadku pominięcia jednej lub większej liczby dawek należy zażyć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Dzieci i młodzież

Auroverin MR, nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10, gdyż bezpieczeństwo stosowania i skuteczność w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

Szczególne grupy pacjentów

Nie przeprowadzono badań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie dostępnych danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu nie przewiduje się specyficznego ryzyka u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami nerek i (lub) wątroby.

Sposób podawania

Auroverin MR, kapsułki należy połykać popijając odpowiednią ilością wody (przynajmniej 100 ml). Nie należy ich rozgryzać ze względu na otoczkę, która ma zapewnić przedłużone uwalnianie (patrz CHPL : punkt 5.2).


Auroverin MR – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku.


Przyjmowanie leku Auroverin MR w czasie ciąży

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania mebeweryny u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz CHPL : punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania mebeweryny w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy mebeweryna lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie wykonano badań na zwierzętach dotyczących przenikania mebeweryny do mleka. Nie należy stosować mebeweryny w czasie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn lub kobiet. Jednakże badania wykonane na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu mebeweryny (patrz CHPL : punkt 5.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Kobieta w stroju sportowym ćwiczy jogę na różowej macie do ćwiczeń

Porady

Jak zacząć przygodę z jogą?

Naukę jogi należy zacząć od najprostszych pozycji relaksacyjnych i rozciągających, które się są nadmiernie skomplikowane technicznie. Dzięki temu nie ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.