Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Augmentin tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

od 0 , 00  do 27 , 65

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | import równoległy
Substancja czynna: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
Podmiot odpowiedzialny: INPHARM SP. Z O.O.

Augmentin cena

27,65Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Augmentin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Uwaga! Zachowaj ulotkę! Informacja na opakowaniu bezpośrednim w języku obcym.

Augmentin, 875 mg+ 125 mg, tabletki powlekane

Amoksycylina + kwas klawulanowy

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany tobie (lub twemu dziecku). Nie należy go przekazywać innym, gdyż

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Augmentin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Icku Augmentin

3. Jak stosować lek Augmentin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Augmentin

6. inne informacje

1. CO TO JEST LEK AUGMENTIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Augmentin jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Augmentin zawiera dwa różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych „penicylinami", których działanie niekiedy może być zahamowane (unicczynnienie). Drugi działający składnik (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Augmentin jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

• zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych

• zakażenia dróg oddechowych

• zakażenia dróg moczowych

• zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne

• zakażenia kości i stawów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AUGMENTIN Kiedy nie stosować leku Augmentin

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Augmentin (wymienionych w punkcie 6).

• Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk. Mogą one obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub szyi.

• Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażólcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Augmentin. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania Icku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Augmentin

Przed rozpoczęciem stosowania Icku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą, jeśli pacjent:

• choruje na mononukleozę zakaźną

• jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek

• nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z. lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Augmentin.

W niektórych przypadkach lekarz może badać jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. W zależności od wyników pacjent może otrzymać Augmentin w innej dawce lub inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Stosowanie leku Augmentin może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Augmentin u pacjenta nie występują określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszelkich problemów. Patrz.., Dolegliwości na które należy zwrócić uwagę " w punkcie 4.

Badania krwi i moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie krwinek czerwonych lub badania czynności wątroby) lub badania moczu (na glukozę), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że pacjent przyjmuje lek Augmentin. Augmentin może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

Stosowanie leku Augmentin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty i o lekach ziołowych.

Jeśli jednocześnie z lekiem Augmentin pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może zdecydować o modyfikacji dawki leku Augmentin.

Jeśli równocześnie z Ickiem Augmentin pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Augmentin może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka wie lub przypuszcza, że jest w ciąży, albo jeżeli karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Augmentin może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AUGMENTIN

Augmentin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z. lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

• Zwykle stosowana dawka - I tabletka dwa razy na dobę.

• Większa dawka - I tabletka trzy razy na dobę.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Dzieci w wieku 6 lat lub młodsze należy raczej leczyć lekiem Augmentin w postaci zawiesiny doustnej.

Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Augmentin w tabletkach u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

• Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący może dobrać inną dawkę Icku Augmentin lub inny lek.

• Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba.

Jak zażywać lek Augmentin

• Tabletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

• Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne. odstępy pomiędzy dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

• Nie należy przyjmować leku Augmentin dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze, powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Augmentin

Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Augmentin niż. zalecana, mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe opakowanie lub butelkę po leku. aby je pokazać lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Augmentin

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godziny przed przyjęciem kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Augmentin

Należy kontynuować przyjmowanie leku Augmentin do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem Icku. należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. Augmentin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku. jakie mogą wystąpić.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Reakcje nadwrażliwości:

• wysypka skórna

• zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów

• gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi. pod pachą lub w pachwinie

• obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu

• omdlenie.

--> Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Augmentin.

Zapalenie jelita grubego

Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką.

--> Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić częściej niż u I na 10 pacjentów

• biegunka (u dorosłych).

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić rzadziej niż u I na 10 pacjentów

• pleśniawki (kandydoza - zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry)

• nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek

--> jeśli wystąpią, należy przyjmować lek Augmentin przed jedzeniem

• wymioty

• biegunka (u dzieci).

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u I na 100 pacjentów

• wysypka na skórze, świąd

• wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka)

• niestrawność

• zawroty głowy

• ból głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

• zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Rzadkie objawy niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u I na 1000 pacjentów

• wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi - rumień wielopostaciowy)

--> jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien pilnie skontaktować się z lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi:

• mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi

• mała liczba białych komórek krwi.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występowały u bardzo małej liczby ludzi, ale ich dokładna częstość nic jest znana.

• Reakcje nadwrażliwości (patrz wyżej).

• Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej).

• Ciężkie reakcje skórne:

rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust. nosa. oczu i narządów płciowych (zespól Stevensa-Johnsona) i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała - martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry)

czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka kroslkowa)

--> jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Zapalenie wątroby.

• Żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie) we krwi. co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu.

• Zapalenie kanalików nerkowych.

• Przedłużenie czasu krzepnięcia krwi.

• Pobudzenie ruchowe.

• Drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Augmentin lub z chorobami nerek).

• Czarny język, który wygląda jak włochaty.

• Przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie.

Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:

• znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi

• mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna)

• kryształy w moczu.

Jeśli 11 pacjenta wystąpią działania niepożądane

--> Należy powiadomić lekarza prowadzącego lub farmaceutę, jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AUGMENTIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nic stosować leku Augmentin po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Augmentin

Substancjami czynnymi są amoksycylina i kwas klawulanowy. Każda tabletka powlekana zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 875 mg amoksycyliny i potasu klawulanian w ilości odpowiadającej 125 mg kwasu klawulanowego.

Inne składniki to: rdzeń tabletki - magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka - tytanu dwutlenek (E171). hypromeloza (5cps. 15cps). makrogol (4000. 6000). dimetykon 500.

Jak wygląda lek Augmentin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Augmentin 875 mg + 125 mg są białe do białawych, w kształcie kapsułki z wytłoczeniem ..AC" i kreską dzielącą po jednej stronie. Pakowane są w:

• blistry z folii A1/PVC/PVDC" w saszetce z laminowanego aluminium w tekturowym pudełku. Każde opakowanie zawiera 14 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w krajach członkowskich EEA pod następującymi nazwami:

Austria - Augmentin, Clavamox

Belgia - Augmentin

Bułgaria - Augmentin

Cypr - Augmentin, Noprilarn DT

Czechy - Augmentin

Dania - Spektraforte

Estonia - Augmentin

Finlandia - Augmentin, Clavurion

Niemcy - Augmentan

Grecja - Augmentin

Węgry - Augmentin Duo

Islandia - Augmentin

Irlandia - Augmentin

Włochy - Augmentin, Neoduplamo., Clavulin

Łotwa - Augmentin

Litwa - Augmentin

Luksemburg - Augmentin

Malta - Augmentin. Noprilarn DT

Holandia - Augmentin

Polska - Augmentin

Portugalia - Augmentin Duo, Clavamox DT. Noprilarn DT, Penilan DT

Rumunia - Augmentin

Słowacja - Augmentin

Słowenia - Augmentin

Hiszpania - Augmentine, Clavumox

Szwecja - Spektramox

Wielka Brytania - Augmentin

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny w Rumunii, kraju eksportu:

Beecham Group Pic 980 Grcat West Road Brentford. Middlesex, TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals Clarendon Road

Worthing, West Sussex BN 14 8QH Wielka Brytania

Importer równoległy: InPharm Sp. z o.o. ul. Strumykowa 28/11

03-138 Warszawa

Przepakowano w:

Prodlekpol Sp. z o.o. ul. Chelmżyńska 249

04-458 Warszawa

Medicinal Products Service Sp. z o.o. Żdżary, ul. Tymiankowa 24/28 95-054 Ksawerów

Pharma Innovations Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa

Numer pozwolenia w Rumunii, kraju eksportu: 2279/2009/01-02 Numer pozwolenia na import równoległy:

Tłumaczenie niektórych informacji znajdujących się na opakowaniu bezpośrednim lub zewnętrznym: LOT - numer serii EXP - termin ważności.

Data zatwierdzenia ulotki:

Edukacja medyczna

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem.

Jedną z na jczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to. że bakterie są oporne na podawany antybiotyk. To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli którekolwiek z nich są niezrozumiale, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wyjaśnienie.

2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie byl 011 przepisany właśnie dla niego. Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego w I a śc i w ego zn i szc ze n i a.

2011-06-27


Zamienniki leku Augmentin

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 19 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 3,86 zł.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,79 zł


Amylan interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Amylan

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,79 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,84 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,64 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,42 zł


Co-amoxiclav Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Co-amoxiclav Bluefish

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,83 zł


Penlac interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Penlac

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,83 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,00 zł


Polamoklav interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Polamoklav

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,34 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

27,02 zł


Auglavin PPH interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Auglavin PPH

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,12 zł


Hiconcil combi interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Hiconcil combi

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,53 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,70 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,70 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,76 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,76 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w ponad połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,85 zł


Taromentin interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Taromentin

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,85 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 0,875g+0,125g 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 0,875g+0,125g | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

30,87 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbakteryjne stosowane stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego pochodzenia.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Gastroskopia - wskazania do badania

Zdrowie

Gastroskopia - wskazania do badania

Problemy z układem trawiennym mogą mieć różne przyczyny. W przeważającej ilości przypadków źródłem bólu, niestrawności, czy zgagi są nieprawidłowe naw...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.