Arava interakcje ulotka tabletki powlekane 0,02 g 30 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Arava tabletki powlekane | 0,02 g | 30 tabl.

Rodzaj: lek na receptę (Rp zastrzeż.) | import równoległy
Substancja czynna: Leflunomidum
Podmiot odpowiedzialny: FORFARM SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Arava?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Arava

Kiedy stosujemy lek Arava?

Wskazania do stosowania:
Leflunomid wskazany jest w leczeniu u dorosłych pacjentów z:
- aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów jako produkt leczniczy należący do grupy leków przeciwreumatycznych, modyfikujących przebieg choroby (DMARD – ang Disease-Modifying Antirheumatic Drug),
- aktywną postacią artropatii łuszczycowej.
Niedawne lub równoczesne leczenie pacjenta produktami leczniczymi z grupy DMARD (np. metotreksat), wykazującymi hepatotoksyczne lub hematotoksyczne działanie może zwiększać zagrożenie wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; dlatego też decyzję o rozpoczęciu stosowania leflunomidu należy poprzedzić wnikliwą analizą spodziewanych korzyści w stosunku do możliwych zagrożeń.
Co więcej, zastąpienie leflunomidu innym produktem leczniczym z grupy DMARD bez przeprowadzenia procedury wymywania (patrz punkt 4.4), może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych nawet po długim czasie od momentu zmiany produktu leczniczego.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.