Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Brak informacji o dostępności produktu

 

ApoTrimet PR tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,035 g | 60 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Trimetazidini dihydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: LUPIN (EUROPE) LTD

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania ApoTrimet PR?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu ApoTrimet PR

Kiedy stosujemy lek ApoTrimet PR?

Trimetazydyna jest wskazana u dorosłych w terapii skojarzonej w objawowym leczeniu pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.Jaki jest skład leku ApoTrimet PR?

Każda tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku, co odpowiada 27,5 mg trimetazydyny.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku ApoTrimet PR?

− Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 

− Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe. 

− Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).


ApoTrimet PR – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Trimetazydyna może powodować następujące działania niepożądane z następującą częstością występowania: 

bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000). częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zalecane określenie

Zaburzenia układu nerwowego 

Często 

Zawroty głowy, ból głowy 

Częstość nieznana 

Objawy parkinsonizmu

(drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespół niespokojnych nóg, inne

powiązane zaburzenia ruchowe, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia Zaburzenia snu (bezsenność, senność)

Zaburzenia serca 

Rzadko 

Palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia 

Zaburzenia naczyniowe 

Rzadko 

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, które może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, zaczerwienienie twarzy 

Zaburzenia żołądka i jelit 

Często 

 

Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty 

Zaparcia 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Często 

Wysypka, świąd, pokrzywka 

Częstość nieznana 

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), obrzęk naczynioruchowy 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Często 

Astenia 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

Częstość nieznana 

Agranulocytoza 

Małopłytkowość 

Plamica małopłytkowa Astenia 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

Częstość nieznana 

Zapalenie wątroby 

 


ApoTrimet PR – dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli:

Dawka wynosi jedną tabletkę 35 mg trimetazydyny (w postaci dichlorowodorku) dwa razy na dobę, podczas posiłków. 

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min),zalecana dawka wynosi 1 tabletkę 35 mg rano, podczas śniadania. 

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku ekspozycja na trimetazydynę może być zwiększona wskutek związanego z wiekiem pogorszenia czynności nerek. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) zalecana dawka wynosi 1 tabletkę 35 mg rano podczas śniadania. Ustalanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności.

Dzieci i młodzież Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Tabletkę należy połknąć popijając odpowiednią ilością płynu (np.: szklanką wody) dwa razy na dobę, najlepiej podczas posiłku. 


ApoTrimet PR – jakie środki ostrożności należy zachować?

Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach budzących wątpliwości, pacjentów należy skierować do neurologa w celu odpowiedniego zbadania. 

Wystąpienie zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód, powinny prowadzić do definitywnego odstawienia trimetazydyny. 

Przypadki te występują rzadko i są zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. U większości pacjentów objawy ustąpiły w ciągu 4 miesięcy po odstawieniu trimetazydyny. Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż przez 4 miesiące po odstawieniu leku, potrzebna jest ocena neurologa. 

Może dochodzić do upadków związanych z niestabilnym chodem lub niedociśnieniem, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe.

Należy zachować ostrożność przepisując trimetazydynę pacjentom, u których można spodziewać się zwiększonej ekspozycji: 

− z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek; 

− w podeszłym wieku powyżej 75 lat.


Przyjmowanie leku ApoTrimet PR w czasie ciąży

Ciąża:

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania trimetazydyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są niewystarczające, w związku z czym nie są znane zagrożenia dla płodu. Z tego względu, o ile nie jest to absolutnie konieczne, nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego podczas ciąży.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy trimetazydyna przechodzi do mleka kobiecego lub mleka zwierząt. Ponieważ nie można wykluczyć, że ten produkt leczniczy przechodzi do mleka kobiecego i stwarza zagrożenie dla płodu, nie zaleca się jego stosowania podczas karmienia piersią. 


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki nasercowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w chorobach serca.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.