Apo-Pentox 400 SR interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 0,4 g 30 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Apo-Pentox 400 SR tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 g | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Pentoxifyllinum
Podmiot odpowiedzialny: APOTEX EUROPE B.V.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Apo-Pentox 400 SR?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Apo-Pentox 400 SR

Kiedy stosujemy lek Apo-Pentox 400 SR?

Łagodzenie dolegliwości powodowanych przez długotrwałe zaburzenia krążenia tętniczego i tętniczożylnego kończyn o etiologii miażdżycowej i cukrzycowej (u pacjentów z miażdżycą tętnic, chromaniem przestankowym, zmianami naczyniowymi w przebiegu cukrzycy, zakrzepowozarostowym zapaleniem naczyń, owrzodzeniem podudzi, odmrożeniami). Apo-Pentox 400 SR nie leczy przyczyn choroby.


Jaki jest skład leku Apo-Pentox 400 SR?

Każda tabletka zawiera 400 mgpentoksyfiliny( Pentoxifyllinum ).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Apo-Pentox 400 SR?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze mózgu, z krwawieniami o znacznym nasileniu i chorobami z dużym ryzykiem krwotoków, z wylewem krwi do siatkówki oka, z nadwrażliwością na metyloksantyny: kofeinę, teofilinę lub teobrominę.


Apo-Pentox 400 SR – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Następujące działania niepożądane zgłoszono w przeprowadzonych badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstość nie została określona.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia serca

Arytmia, tachykardia, dławica piersiowa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, aseptyczne zapalenie opon mózgowych*

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, rozdęcie brzucha, nudności, wymioty, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, rumień, pokrzywka, uderzenia gorąca

Zaburzenia naczyniowe

Krwawienie**, niedociśnienie

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Cholestaza

Zaburzenia psychiczne

Pobudzenie, zaburzenia snu

Zaburzenia układu oddechowego

Skurcz oskrzeli

Opis wybranych działań niepożądanych

* Aseptyczne zapalenie opon mózgowych występowało zwykle u pacjentów z zaburzeniami tkanki łącznej

** Bardzo rzadko zgłaszano występowanie krwawienia (np. ze skóry, błon śluzowych) u pacjentów leczonych pentoksyfiliną w monoterapii lub z antykoagulantami albo inhibitorami agregacji płytek krwi. W ciężkich przypadkach dochodzi zwykle do krwawienia z przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, z obszarów ciała z licznymi ranami, w tym chirurgicznymi, w związku z wystąpieniem czynników ryzyka krwawień. Związek przyczynowy pomiędzy leczeniem pentoksyfiliną i krwawieniem nie został ustalony. Trombocytopenia wystąpiła w pojedynczych przypadkach. 

 


Apo-Pentox 400 SR - dawkowanie leku

Dorośli

Zwykle stosuje się 400 mg (1 tabletkę) trzy razy na dobę. U niektórych pacjentów, szczególnie w terapii podtrzymującej dawka wystarczająca to jedna tabletka, 400 mg dwa razy na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 1200 mg (3 tabletki). 

Pełna skuteczność produktu leczniczego może wystąpić dopiero po okresie podawania wynoszącym od 2 do 4 tygodni. Zaleca się stosowanie produktu leczniczego co najmniej przez 8 tygodni. 

Nasilenie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego lub przewodu pokarmowego jest zależne od przyjętej dawki. Jeśli takie działania wystąpią, należy stosować 400 mg (1 tabletkę) dwa razy na dobę. Jeśli działania niepożądane nie ustąpią, należy zdecydować o przerwaniu stosowania pentoksyfiliny.

Apo-Pentox 400 SR przyjmuje się z posiłkiem lub niezwłocznie po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości i popić dużą ilością wody.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Dzieci: Produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom.

Szczególne grupy pacjentów: u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) może być konieczne zmniejszenie dawki do 30-50% dawki standardowej w zależności od indywidualnej tolerancji leku.


Apo-Pentox 400 SR – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia specjalne

Do dolegliwości spowodowanych długotrwałym zmniejszeniem przepływu obwodowego w kończynach często dołączają się inne, wynikające ze zmian miażdżycowych w naczyniach serca lub mózgu. Pentoksyfilina może być bezpiecznie stosowana u pacjentów z niedokrwieniem mózgu lub mięśnia sercowego. Niekiedy, w czasie stosowania produktu leczniczego zdarzają się nagłe obniżenia ciśnienia krwi. Mogą wtedy wystąpić zawroty głowy, złe samopoczucie, dławica piersiowa, arytmia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niedociśnieniem lub niewyrównanym ciśnieniem krwi.

U pacjentów leczonych jednocześnie pentoksyfiliną i warfaryną należy częściej badać czas protrombinowy. 

Pacjenci stosujący jednocześnie pentoksyfilinę i produkty lecznicze zawierające teofilinę powinni pozostawać pod opieką lekarza. Należy często kontrolować czy nie występują objawy przedawkowania teofiliny. Może być konieczne zmniejszenie dawki.

Pacjenci po zabiegu chirurgicznym, przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub jelit, po wylewie krwi do mózgu lub siatkówki oka, powinni poinformować o tym lekarza. Może być konieczne okresowe badanie krwi (hematokryt, hemoglobina).

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego u dzieci nie zostały potwierdzone.

Pentoksyfilina może być bezpiecznie stosowana jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, blokującymi receptory ß-adrenergiczne, glikozydami naparstnicy, lekami moczopędnymi, przeciwcukrzycowymi i przeciwarytmicznymi. U niektórych pacjentów, obserwowano nieznaczne

obniżenie ciśnienia krwi. Zaleca się okresowe badanie ciśnienia krwi u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe. Jeśli jest to konieczne, lekarz może zmniejszyć dawkę produktu leczniczego obniżającego ciśnienie krwi.

W przypadku niewydolności nerek lub wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku możliwa jest kumulacja metabolitów. Dawkę pentoksyfiliny należy określić ze szczególną ostrożnością.

Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leczenia pentoksyfiliną.


Przyjmowanie leku Apo-Pentox 400 SR w czasie ciąży

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet w ciąży. Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. 

Karmienie piersią 

Pentoksyfilina przenika do mleka kobiecego i może powodować działania niepożądane u niemowlęcia. Należy zalecić przerwanie karmienia piersią w okresie stosowania produktu Apo-Pentox 400 SR lub zdecydować o zastosowaniu innego leku produktu.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki rozszerzające naczynia mózgowe i obwodowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i poprawy przepływu krwi przez mózg oraz metabolizm tkanki mózgowej, a także wspomagajace ukrwienie mięśni i narządów.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.