Aplikacja Visimed

Bezdotykowa recepta pozwala na realizację recepty bez chodzenia z wydrukami, bez konieczności dyktowania (w maseczce to szczególnie niewygodne) na głos w aptece PESEL i PIN recepty - dyskretnie, no chyba, że wolisz żeby wszyscy stojący w kolejce poznali Twój PESEL?

Anapen interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań 0,3 mg/0,3ml 1 amp.-strz. po 0.3 ml

Brak informacji o dostępności produktu

 

Anapen roztwór do wstrzykiwań | 0,3 mg/0,3ml | 1 amp.-strz. po 0.3 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Epinephrinum
Podmiot odpowiedzialny: LINCOLN MEDICAL LIMITED

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Anapen?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Anapen

Kiedy stosujemy lek Anapen?

Leczenie doraźne w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji) wywołanych przez orzeszki ziemne lub inne pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny, jak również w przypadku anafilaksji powysiłkowej lub samoistnej.Jaki jest skład leku Anapen?

Jeden mililitr zawiera 1 mg adrenaliny (epinefryny).

Jedna dawka 0,3 ml zawiera 300 mikrogramów adrenaliny (epinefryny).

Substancje pomocnicze: sodu pirosiarczyn (E 223), sodu chlorek. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Anapen?

Nadwrażliwość na adrenalinę (epinefrynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt

4.4 odnośnie szczegółowych informacji dotyczących siarczynów).


Anapen – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Występowanie działań niepożądanych zależy od wrażliwości pacjenta i od podanej dawki.

Do często występujących działań niepożądanych, nawet po małych dawkach adrenaliny (epinefryny) należą: kołatanie serca, tachykardia, pocenie, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, bladość, zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, stan lękowy, nerwowość, niepokój, zimne kończyny. Do rzadziej zgłaszanych działań niepożądanych należą: omamy, omdlenia, hiperglikemia, hipokaliemia, kwasica metaboliczna, rozszerzenie źrenicy, trudności w oddawaniu moczu i zatrzymanie moczu, drżenie mięśni.

Działania niepożądane, które występują po większych dawkach lub u wrażliwych osób to: zaburzenia rytmu serca (migotanie komór lub zatrzymanie czynności serca), nagły wzrost ciśnienia tętniczego (czasami prowadzący do krwotoku mózgowego), jak również skurcz naczyń krwionośnych (np. skóry, błon śluzowych i nerek).

Anapen zawiera siarczyn, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne lub reakcje zagrażające życiu lub mniej ciężkie napady astmy u niektórych wrażliwych pacjentów.


Anapen – dawkowanie leku

Wyłącznie do podawania domięśniowego.

Anapen składa się z ampułko-strzykawki z adrenaliną (epinefryną) w przyrządzie do automatycznego wstrzykiwania. Całość nosi nazwę wstrzykiwacza automatycznego.

Jedno wstrzyknięcie produktu leczniczego Anapen należy podawać domięśniowo natychmiast po wystąpieniu objawów wstrząsu anafilaktycznego. Mogą one wystąpić w ciągu kilku minut po ekspozycji na alergen. Do najczęściej występujących objawów należą: pokrzywka, zaczerwienienie lub obrzęk naczynioruchowy; do cięższych reakcji zalicza się objawy ze strony układu krążenia i układu oddechowego. Anapen należy wstrzykiwać tylko w przednioboczną część uda, a nie w pośladek. Miejsce wstrzyknięcia można lekko masować przez 10 sekund po wstrzyknięciu.

Dawka skuteczna wynosi na ogół 0,005-0,01 mg/kg mc., ale w niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie większej dawki.

Stosowanie u dorosłych: Zwykle stosowana dawka wynosi 300 mikrogramów. U osób o większej masie ciała konieczne może być zastosowanie więcej niż jednego wstrzyknięcia w celu odwrócenia skutków reakcji alergicznej. W niektórych przypadkach pojedyncza dawka adrenaliny (epinefryny) może być niewystarczająca do całkowitego odwrócenia skutków ostrej reakcji alergicznej. U tych pacjentów wstrzyknięcie dodatkowej może być wykonane po 10 - 15 minutach.

Stosowanie u dzieci: Odpowiednia dawka może wynosić 150 mikrogramów (Anapen Junior) lub 300 mikrogramów (Anapen) adrenaliny (epinefryny), w zależności od masy ciała dziecka i uznania

lekarza. Wstrzykiwacz automatyczny Anapen Junior przeznaczony jest do wstrzykiwania pojedynczej dawki 150 mikrogramów adrenaliny (epinefryny). Dawek mniejszych niż 150 mikrogramów nie można podać z odpowiednią dokładnością u dzieci o masie ciała mniejszej niż 15 kg i dlatego nie zaleca się ich stosowania, chyba że w sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza.

W niektórych krajach dostępne jest opakowanie z dwoma strzykawkami.

Wstrzykiwacz automatyczny Anapen przeznaczony jest do natychmiastowego samodzielnego wstrzykiwania przez osoby ze wstrząsem anafilaktycznym w wywiadzie. Wstrzyknięcie dostarcza pojedynczą dawkę 300 mikrogramów (0,3 ml) adrenaliny (epinefryny). Ze względu na stabilność po użyciu w strzykawce pozostaje 0,75 ml, ale wstrzykiwacz nie nadaje się do ponownego użytku i należy go w sposób bezpieczny usunąć.


Anapen – jakie środki ostrożności należy zachować?

Anapen zawiera pirosiarczyn sodu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym objawy anafilaktyczne i skurcz oskrzeli u osób wrażliwych, zwłaszcza u osób z astmą w wywiadzie. Pacjentów z takimi schorzeniami należy dokładnie pouczyć odnośnie okoliczności, w jakich mogą stosować Anapen.

Wszystkim pacjentom, którym przepisano Anapen, należy dokładnie wyjaśnić wskazania do stosowania oraz prawidłowy sposób podawania produktu leczniczego. Anapen jest wskazany do stosowania wyłącznie w nagłych przypadkach jako leczenie wspomagające. Po zastosowaniu produktu pacjent powinien natychmiast uzyskać pomoc lekarską.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą serca, np. chorobą wieńcową serca i chorobami mięśnia sercowego (może zostać wywołana dławica piersiowa), sercem płucnym, zaburzeniami rytmu serca lub tachykardią. Istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu adrenaliny (epinefryny) pacjentom z nadczynnością tarczycy, chorobą układu sercowo-naczyniowego (ciężka dławica piersiowa, kardiomiopatia przerostowa, komorowe zaburzenia rytmu i nadciśnienie tętnicze), guzem chromochłonnym, wysokim ciśnieniem śródgałkowym, ciężką niewydolnością nerek, gruczolakiem gruczołu krokowego, prowadzącym do zalegania moczu, hiperkalcemią, hipokaliemią, cukrzycą, a także u osób w podeszłym wieku oraz u kobiet w ciąży.

Powtarzane wstrzyknięcia miejscowe mogą prowadzić do martwicy w miejscu wstrzyknięcia spowodowanej zwężeniem naczyń. Przypadkowe wstrzyknięcie do naczynia może spowodować krwotok mózgowy w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia krwi. Przypadkowe wstrzyknięcie w dłonie lub stopy może spowodować zmniejszenie dopływu krwi do tych okolic w wyniku zwężenia naczyń.


Przyjmowanie leku Anapen w czasie ciąży

Brak odpowiednich lub dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania adrenaliny (epinefryny) u kobiet ciężarnych. Adrenalinę (epinefrynę) należy stosować w ciąży tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści przeważaj ą nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Adrenalina (epinefryna) może znacznie zmniejszyć przepływ krwi łożyskowej, aczkolwiek może to być także spowodowane przez wstrząs anafilaktyczny. Adrenalina (epinefryna) nie jest biodostępna po podaniu doustnym; przypuszcza się, że adrenalina (epinefryna) wydzielana z mlekiem matki nie będzie miała żadnego wpływu na niemowlę karmione piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Leki nasercowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w chorobach serca.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.