Ambrosan interakcje ulotka tabletki 0,03 g 20 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Ambrosan tabletki | 0,03 g | 20 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ambroxoli hydrochloridum
Producent: PRO.MED.CS PRAHA A.S.Opis leku Ambrosan

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniami wydzielania i utrudnionym transportem śluzu.Skład

1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku ( Ambroxoli hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 125 mg


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ambroksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Działania niepożądane

Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA:

bardzo często (≥ 1/10);

często (≥ 1/100 do < 1/10);

niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100);

rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000);

bardzo rzadko (< 1/10 000)

częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:  reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny i inne reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:  nudności

Niezbyt często:  biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:  wysypki skórne, pokrzywka

Częstość nieznana:  obrzęk naczynioruchowy, świąd


Dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 tabletka trzy razy na dobę.

Działanie terapeutyczne może być zwiększone po podaniu 2 tabletek produktu leczniczego Ambrosan dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat: pół tabletki dwa lub trzy razy na dobę.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając je dużą ilością wody. Płyny nasilają mukolityczne działanie ambroksolu.

Czas leczenia jest określony indywidualnie, w zależności od wskazań i rodzaju schorzenia.


Środki ostrożności

Produkt leczniczy należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Produkt leczniczy należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężkimi reakcjami skórnymi.

Obserwowano bardzo rzadkie przypadki ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół StevensaJohnsona oraz martwica toksyczno-rozpływna naskórka, mające czasowy związek ze stosowaniem leków mukolitycznych, np. chlorowodorku ambroksolu. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej i (lub) równoczesnym stosowaniem innych leków. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Dlatego w przypadku wystąpienia nowych zmian w obrębie skóry lub błon śluzowych, pacjent powinien natychmiast zasięgnąć porady lekarza i przerwać stosowanie chlorowodorku ambroksolu.

W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, chlorowodorek ambroksolu może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Ambrosan w czasie ciąży

Ciąża

Chlorowodorek ambroksolu przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tygodniu ciąży nie wykazano jego szkodliwego działania na stan zdrowia płodu. Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu.

Karmienie piersią

Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego. 

Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków karmionych mlekiem matki, nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu u kobiet karmiących piersią.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

witamina d tabletki

Uroda

Prawdziwa moc witaminy D

Witamina D to jedna z najważniejszych substancji dla naszego organizmu. Sprawdź, czym skutkują jej niedobory i jak można ją suplementować!


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: