ACC optima HOT interakcje ulotka proszek do sporządzania roztworu doustnego 0,6 g/3g 10 sasz. po 3 g

Trudno dostępny w aptekach

 

ACC optima HOT proszek do sporządzania roztworu doustnego | 0,6 g/3g | 10 sasz. po 3 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acetylcysteinum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBHOpis produktu ACC optima HOT

Kiedy stosujemy lek ACC optima HOT?

ACC optima Hot jest wskazany jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.Jaki jest skład leku ACC optima HOT?

3 g proszku (1 saszetka) zawierają 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 

3 g proszku (1 saszetka) zawierają 2,045 g sacharozy.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku ACC optima HOT?

- Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. 

- Ostry stan astmatyczny. 

- Nietolerancja fruktozy.

Ze względu na dużą zawartość substancji czynnej produktu ACC optima Hot nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.


ACC optima HOT – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Ocena działań niepożądanych opiera się na częstości ich występowania:

bardzo często: (≥1/10) często: (≥1/100 do < 1/10) niezbyt często: (≥1/1000 do < 1/100) rzadko: (≥1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko: (< 1/10 000) częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze Bardzo rzadko: krwotok

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: duszność, skurcz oskrzeli 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha

Rzadko: niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wyprysk

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: gorączka

Częstość nieznana: obrzęk twarzy

W szeregu badań potwierdzono zmniejszoną agregację płytek w obecności acetylocysteiny, jednak nie jest jeszcze możliwa ocena znaczenia klinicznego tego działania.


ACC optima HOT – dawkowanie leku

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

600 mg acetylocysteiny na dobę (1 saszetka ACC optima Hot jeden raz na dobę).

Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.

Jeśli w tym czasie nie nastąpiła poprawa, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Sposób podawania

Zawartość saszetki należy wsypać do szklanki z gorącą wodą, dokładnie wymieszać i wypić ciepły płyn. Produkt leczniczy należy przyjmować po posiłkach. 

Stosować nie później niż 4 godziny przed snem.

Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego roztworu doustnego z metalami i gumą. 


ACC optima HOT – jakie środki ostrożności należy zachować?

- Acetylocysteinęnależy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową (ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.

- Stosowanie acetylocysteiny, zwłaszcza na początku leczenia, może spowodować upłynnienie śluzu, prowadząc w ten sposób do zwiększenia objętości wydzieliny oskrzelowej. Jeśli pacjent nie jest w stanie dostatecznie odkrztuszać, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie (takie jak drenaż i odsysanie).

- U dzieci w wieku poniżej 2 lat stosowanie acetylocysteiny wiąże się z ryzykiem obturacji dróg oddechowych.

- Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i antybiotykówpodawanych doustnie, wymienione leki należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin.

- Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, przerwał stosowanie acetylocysteiny i niezwłocznie zwrócił się o pomoc medyczną.

- Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. 

Informacja dla chorych na cukrzycę:

3 g proszku (1 saszetka) zawierają 2,045 g sacharozy. 3 g proszku (1 saszetka) zawierają 0,17 WW.


Przyjmowanie leku ACC optima HOT w czasie ciąży

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania acetylocysteiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy. Acetylocysteinę należy stosować w okresie ciąży po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania acetylocysteiny do mleka kobiecego. Acetylocysteinę należy stosować w okresie karmienia piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. 

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu acetylocysteiny na płodność.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Skuteczne sposoby na kaca

Porady

Skuteczne sposoby na kaca

Każdemu zdarza się przesadzić z alkoholem, co przeważnie kończy się tzw. "syndromem dnia wczorajszego". Ból głowy, mdłości, bolesny żołądek i ogólny b...


ACC optima HOT - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Lek jest najczęściej poszukiwany przez osoby z następujących regionów: mazowieckie, śląskie, zachodniopomorskie. Miasta z największa liczbą wyszukiwań dla produktu ACC optima HOT to Koszalin, Mysłowice, Szczecin.

Lek ACC optima HOT jest najczęściej wyszukiwany w miesiącach: marzec, grudzień, a najsłabiej w miesiącach: marzec, grudzień. Różnica w wyszukiwaniach pomiędzy najlepszym, a najsłabszym miesiącem w roku wynosi 14.29%.

Jaka jest dostępność leku ACC optima HOT?

Mniejszość aptek korzystających z serwisu KtoMaLek.pl ma ten lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy ACC optima HOT jest lekiem refundowanym?

ACC optima HOT nie jest lekiem refundowanym.

Czy ACC optima HOT jest lekiem na receptę?

ACC optima HOT nie jest lekiem na receptę.


ACC optima HOT opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: