ACC Optima Active interakcje ulotka proszek doustny 0,6 g 10 sasz.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

ACC Optima Active proszek doustny | 0,6 g | 10 sasz.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acetylcysteinum
Podmiot odpowiedzialny: SANDOZ GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania ACC Optima Active?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu ACC Optima Active

Kiedy stosujemy lek ACC Optima Active?

Leczenie sekretolityczne w ostrych i przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc, gdy konieczne jest zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej w celu ułatwienia odkrztuszania u dorosłych.Jaki jest skład leku ACC Optima Active?

Każda saszetka zawiera 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum) .

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: aspartam (0,5 mg), sorbitol (około 493 mg), ksylitol (200 mg) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku ACC Optima Active?

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Stosowanie acetylocysteiny u dzieci w wieku poniżej 2 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 5.1).


ACC Optima Active – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Ocena działań niepożądanych opiera się na częstości ich występowania:

bardzo często (> 1/10) często (> 1/100 do < 1/10) niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości*

Bardzo rzadko

Wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Ból głowy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko

Krwotok

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej

Rzadko

Duszność, skurcz oskrzeli - głównie u pacjentów z nadreaktywnością oskrzeli w

i śródpiersia

 

przebiegu astmy oskrzelowej

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Ból brzucha, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Nudności, wymioty, biegunka

Rzadko

Zaburzenia trawienne (niestrawność)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Dzwonienie w uszach (szumy uszne)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Niezbyt często

Gorączka

Częstość nieznana

Obrzęk twarzy

* Do reakcji nadwrażliwości należą; obrzęk naczynioruchowy, ś wi ąd, rozsiane zmiany skórne, pokrzywka i wysypka.

Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella ). W wi ększości przypadków rozpoznano co najmniej jeden inny produkt leczniczy, który z wi ększym prawdopodobieństwem był przyczyną zespołu zaburzeń śluzówkowo-skórnych (patrz punkt 4.4). W razie nawracających zmian na skórze i błonach śluzowych, należy natychmiast przerwać stosowanie acetylocysteiny i zwrócić się o pomoc medyczną.

Ponadto podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano krwotoki, częściowo związane z reakcjami nadwrażliwości. W szeregu badań potwierdzono zmniejszoną agregację płytek w obecności acetylocysteiny , ale dotychczas nie wyjaśniono jeszcze klinicznego znaczenia tego działania.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


ACC Optima Active – dawkowanie leku

Dawkowanie

Zaleca się następujące dawkowanie produktu ACC Optima Active :

Tylko dorośli:

1 saszetka raz na dobę (co odpowiada 600 mg acetylocysteiny na dobę).

Produkt leczniczy ACC Optima Active nie jest odpowiedni do stosowania u młodzieży i dzieci. Dla tych grup pacjentów dostępna jest acetylocysteina w innych postaciach farmaceutycznych.

Sposób podawania

Proszek doustny zawarty w jednej saszetce należy wysypać bezpośrednio na język. Proszek doustny pobudza wydzielanie śliny, wi ęc można go łatwo połknąć. Proszku doustnego nie należy żuć przed połknięciem.

Popijanie proszku wodą nie jest konieczne.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni

Pacjenci z osłabionym odruchem kaszlowym (pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci osłabieni) powinni przyjmować produkt leczniczy najlepiej rano.

Czas trwania leczenia

Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 14 dni.

Jeśli w czasie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub objawy nasiliły się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.


ACC Optima Active – jakie środki ostrożności należy zachować?

Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella . W wi ększości przypadków rozpoznano co najmniej jeden inny produkt leczniczy, który z wi ększym prawdopodobieństwem był przyczyną zespołu zaburzeń

śluzówkowo-skórnych. W razie wystąpienia nowych zmian na skórze i błonach śluzowych, należy natychmiast przerwać stosowanie acetylocysteiny i zwrócić się o pomoc medyczną (patrz także punkt 4.8).

U pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić skurcz oskrzeli. W razie jego wystąpienia należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, zwłaszcza przyjmujących jednocześnie inne produkty lecznicze, które podrażniają błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nietolerancją histaminy. Należy unikać dłuższego stosowania acetylocysteiny u tych pacjentów, gdyż wpływa ona na metabolizm histaminy i może

wywołać objawy nietolerancji (np. ból głowy, naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa,

ś wi ąd).

Stosowanie acetylocysteiny , zwłaszcza na początku leczenia, może spowodować upłynnienie śluzu, prowadząc w ten sposób do zwiększenia objętości wydzieliny oskrzelowej. Jeśli pacjent nie jest w stanie dostatecznie odkrztuszać, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie (takie jak drenaż ułożeniowy i odsysanie wydzieliny).

Dzieci

Mukolityki mogą spowodować obturację dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na cechy i czynność dróg oddechowych i ograniczoną zdolność odkrztuszania plwociny w tej grupie wiekowej. Dlatego leków o działaniu mukolitycznym nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Produkt leczniczy zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.


Przyjmowanie leku ACC Optima Active w czasie ciąży

Płodność

Brak dostępnych danych.

Ciąża

Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania acetylocysteiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz także punkt 5.3). Acetylocysteinę należy stosować w okresie ciąży po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania acetylocysteiny do mleka kobiecego. Acetylocysteinę należy stosować w okresie karmienia piersią po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.

  • Katar

    Preparaty na katar łagodzą nieprzyjemne objawy nieżytu nosa, takie jak: zatkany nos, nadmierna ilość wydzieliny, kichanie, utrudnione oddychanie, a często również kaszel, bóle głowy i zapalenie zatok. W leczeniu objawów zatkanego nosa spowodowanego przeziębieniem i zapaleniem zatok, doskonale sprawdzają się leki zawierające w swoim składzie związki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i udrażniającym zatoki. Dostępne spraye, tabletki, syropy,maści oraz sztyfty ułatwiają oddychanie, zmniejszając obrzęk błon śluzowych nosa i wspomagając prawidłowe funkcjonowanie zatok. Podstawą leczenia kataru jest stosowanie leków obkurczających naczynia błony śluzowej nosa i poprawiających drożność dróg oddechowych. Warto sięgnąć także po suplementy diety, które zawierają odpowiednio dobraną kompozycję wyciągów roślinnych. Naturalne składniki znajdujące się w dziewannie, kwiatach bzu czarnego, werbenie i lukrecji wspomagają fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu oddechowego i zatok (np. Zatoxin, Sinulan Forte, Sinufast). U większych dzieci i u dorosłych warto stosować inhalacje parą wodną z dodatkiem olejków aromatycznych, mentolu czy naparów z rumianku.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.